hemaco

:: Lagere school :: VHTI (TSO / BSO) :: Avondschool ::

Heilige Maagdcollege Dendermonde

Visie door ervaring

Blikvangers Hemaco

Fotoarchief schooljaar 2011-2012

Afscheid van onze zesdes

Maandagavond 26 juni vond de officiële proclamatie van onze afgestudeerde zesdejaars plaats. De avond begon met een eucharistieviering in de kapel. Daarna vond de proclamatie in de Feestzaal plaats voorafgegaan door afscheidsspeeches, muzikale intermezzo's door Sofie D'Hondt en allerlei prijsuitreikingen. Flore De Ruysscher deed een mooi afscheidswoord namens de leerlingen. Leerlingen, ouders en korps kregen daarna nog een afscheidsreceptie aangeboden door de school. Van harte proficiat aan alle afgestudeerden! We wensen onze zesdes veel succes toe met hun verdere studiecarrière. Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's van deze gedenkwaardige avond.

Proclamatie


Uitwisseling Finland - België

Van 24 maart tot en met 1 april deden de 6 Humane Wetenschappen A en B o.l.v. Rika Jamart en Geert De Lathouwer een uitwisseling met leerlingen van de Finse school Cynaeus-lukio uit Jyväskylä. Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's van deze uitwisseling, met dank aan Rika Jamart.

Uitwisseling


Filosoferen met kinderen

Op donderdag 31 mei organiseerden de leerlingen van de 5de HWA/B een workshop filosofie samen met de meisjes en jongens van het 6de leerjaar van de lagere school. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Cévrylle De Rauw voor de foto's en aan de organiserende leerkracht Geert De Lathouwer voor dit bericht.

Filosoferen


Klasweekend

Van zaterdag 12 tot en met zondag 13 mei vond een klasweekend in Meulebeke plaats voor 3 HW, 3 EcB, 3 WetB en 3 WetC o.l.v. Koen Straetman en enkele enthousiaste collega's. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Koen Straetman.

klasweekend


Excursie Brugge derdes

Op vrijdag 11 mei gingen alle derdes op excursie naar Brugge o.l.v. een enthousiast team van klasleraren en vakleerkrachten uit de het derde jaar.

 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Koen Straetman.
 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Wim De Decker.

Brugge


Onderwijsdebat met Minister van Onderwijs Pascal Smet

Op vraag van Sven Van der Linden en naar aanleiding van een klasdiscussie over de onderwijshervorming  in zijn lessen Nederlands kwam op dinsdag 22 mei de Minister van Onderwijs Pascal Smet naar onze school om te debatteren met de leerlingen uit de 5 HWB, 5GL/GWI, 5LMT, 5LWET en 5 ECWI over zijn plannen om het secundair onderwijs grondig te hervormen. Het werd een geanimeerde discussie.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's.

Onderwijsdebat


Excursie Eifel voor zesdes

Van donderdag 10 tot en met vrijdag 11 mei gingen alle zesdes op excursie naar de Eifel o.l.v. Katrien Deygers en Isabel Derveaux samen met een team van collega's uit het zesde jaar. Op donderdag bezochten ze de Vulkaaneifel waarrond ze in de lessen aardrijkskunde al gewerkt hadden. Op vrijdag stond een bezoek aan Aachen op het programma. De uitstap stond in het teken van de vakken aardrijkskunde en Duits.

 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's met dank aan Katrien Deygers.
 • Bezoek dit fotoalbum met dank aan Magda Merckx.

Eifel


Sportdag

Op dinsdag 15 mei vond de sportdag plaats. Bekijk hieronder enkele fotoalbums met sfeerfoto's van deze dag.

 • Bezoek dit fotoalbum over de sportdag van de tweedes in de Gavers in Geraardsbergen, met dank aan Wim De Decker.
 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's van de sportdag van de eerstes, met dank aan Frank Aps.
 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's van de start van de fietstocht, met dank aan Bruno Van den Bussche.

 Met dank aan Wim De Decker.

Sportdag


Driedaagse Oostduinkerke

Van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 mei gingen alle tweedes o.l.v. Karen Lenssens en een enthousiast team van collega's op een driedaagse naar Oostduinkerke. Op deze manier werkten de leerlingen samen aan Leefsleutels en werd de groepssfeer bevorderd. Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Hendrik De Crock.

Oostduinkerke


Driedaagse Massembre eerstes

Van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 mei gingen alle eerstes op Leefsleuteldriedaagse naar Massembre o.l.v. Petra Deboom en een enthousiast team van leerkrachten. Het werden drie onvergetelijke dagen.

 • Bezoek dit fotoalbum, met dank aan Adjunct Patrick De Smet.
 • Bezoek dit fotoalbum, met dank aan Frank Aps.

Massembre


Driedaagse excursie Parijs

Van 9 tot 11 mei vond voor alle vijfdes een vakoverstijgende excursie plaats naar Parijs o.l.v. Ivo De Jonghe, Lut Steelandt en een enthousiast team van leerkrachten uit de derde graad.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Bruno Van den Bussche.

Parijs


Drugspreventiedag derdes

Op donderdag 10 mei vond een drugspreventiedag plaats voor alle derdes o.l.v. Koen Straetman en een team van leerkrachten. In de namiddag kregen de leerlingen de theatervoorstelling Panda door het Theater Zamzam.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Wim De Decker.

Drugspreventie


Uitwisseling Champion

Van woensdag 4 tot vrijdag 6 mei vond een uitwisselingsproject met het Waalse Champion plaats voor de klassen 6 GL, 6 LWET, 6WWB, en 6ECWI onder leiding van Dirk Tombeur en Hugo Van Stichel.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Hugo Van Stichel.

Champion


Opendag

Op zondag 6 mei vond onze Opendag plaats. Na een eucharistieviering in de collegekapel ter nagedachtenis van overleden collega's en leerlingen en na een brunch in de refter kon iedereen de open klassen bezoeken en kennismaken met verschillende projecten van onze school. Ondertussen waren er ook sportwedstrijden op de speelplaats en was er animatie in de tent. Sportievelingen konden ook zwemmen in het schoolzwembad. Hoewel het niet echt een zonnige dag werd, was er geen gebrek aan belangstelling voor onze school en liepen de inschrijvingen zeer goed. Voor de ouders van nieuwe leerlingen op onze school waren er ook twee infomomenten over het secundair onderwijs in de studiezaal. De dag sloot af met een Open Podium voor muzikaal talent van onze school op de grote speelplaats.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's.

Opendag 2012


Excursie Lille

Op vrijdag 20 april gingen alle tweedes op excursie naar Lille o.l.v. een enthousiast team van collega's. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfoto's, met dank aan Hendrik Decrock.

Rijsel


Masterclass Mathematics Zweden

Sven Mettepenningen, Dirk De Maerschalck, Kwinten De Backer en Toon de Vis namen van 27 maart tot en met 29 maart deel aan een "Masterclass Mathematics" in Stockholm in Zweden. Die werd georganiseerd door een van onze partnerscholen uit het Europrojectnetwerk, waarvan onze school deel uitmaakt. De leerkrachten wisselden ideeën uit over je hoe sterke leerlingen voor wiskunde kunt uitdagen en hoe het vak wiskunde gegeven wordt in andere landen. De leerlingen namen deel aan de Masterclass zelf waar ze les kregen van een universiteitsprofessor over nieuwe en uitdagende wiskunde, en waar ze een reeks lastige problemen kregen voorgeschoteld door Sven Mettepenningen. Daarnaast was er natuurlijk ook tijd voor wat toerisme en bezocht de delegatie een onderzoekscentrum voor wiskunde.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Sven Mettepenningen.

Zweden


Londonreis

Van 12 tot 14 april vond o.l.v. Sven Mettepenningen, Nele De Clercq, Geert Ringoot, Koen Straetman en Lieselot Claeys een driedaagse Londenreis plaats. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Brend De Decker, Bert Kinders, Karolien De Boeck en Lander De Muynck.

Londonreis


Hellasreis 2012

Tijdens de paasvakantie vond o.l.v. Pascal Carpentier en een enthousiast team van leerkrachten de jaarlijkse Griekenlandreis plaats voor de zesdes.

 • Bezoek dit fotoalbum voor een fotoverslag van de reis, met dank aan Johan Poppe.
 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Katrien Deygers.

Hellasreis


Wiskundedag

Op donderdag 29 maart hadden leerlingen uit het zesde jaar met 6 of 8 uur wiskunde hun Wiskundedag. Elk groepje van vier leerlingen kreeg een lokaal toegewezen, waarin ze de hele dag “mochten “ werken aan een opdracht in het kader van de door het leerplan opgelegde onderzoekcompetenties. Ze tekenden met Geogebra periodieke zig- en zagfuncties, golffuncties en nog ander fraais ... Ze pronkten met eigen creaties van antiperiodieke bandpatronen! De teamspirit was opperbest. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Magda Merckx.

Wiskundedag


Senegal Projectdag

Op vrijdag 30 maart vond de Senegal Projectdag op onze school plaats o.l.v. Johan Poppe en een enthousiast team van leerkrachten. In de voormiddag deden de leerlingen geldinzamelacties. Zo hadden de eerstes bijvoorbeeld een lastenvoettocht, hadden de vierdes een gesponsorde botenrace op de Dender en gingen de zesdes werken bij bedrijven en particulieren. De opbrengst hiervan ging naar Senegal. In de namiddag hadden de leerlingen de keuze uit een aantal workshops die allemaal in het teken van het bouwproject van Senegal stonden. Onze school haalde 27.000 euro op. Van harte proficiat aan alle vrijwilligers en leerlingen die dit mooie resultaat mogelijk maakten!

 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerbeelden van de voormiddag van de eerstes, met dank aan Hendrik Decrock.
 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele impressies van de hele projectdag met dank aan Hendrik Decrock.
 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerbeelden van de hele projectdag met o.a. ook foto's van de voormiddag van de vijfdes, met dank aan Bruno Van den Bussche.
 • Bezoek dit fotoalbum voor foto's van de projectnamiddag op school.
 • Bezoek dit fotoalbum voor foto's van de zesdes die 's morgens op verplaatsing in een bedrijf aan het werk waren, met dank aan Katrien Geeroms.
 • Bezoek dit fotoalbum voor foto's van de botenrace van de vierdes.
 • Bezoek dit fotoalbum om te zien hoe enkele zesdes werden geschminkt om mee te helpen in een rollenspel voor de eerstes.
 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's van de hele dag, met dank aan Wim De Decker.

Senegal

Met dank aan Wim De Decker voor de volgende compilatiefilmpjes van de dag:

 

 

 


Benefietvoetbalwedstrijd ten voordele van het bouwproject in Senegal

Op maandag 26 maart vond een benefietvoetbalwedstrijd plaats tussen leerlingen en leerkrachten ten voordele van het Senegalproject. De wedstrijd eindigde met een 5-5 gelijk spel. Bezoek dit fotoalbum voor enkele hoogtepunten uit deze wedstrijd, met dank aan Hendrik Decrock.

Benefiet


Senegalquiz

Op vrijdagavond 23 maart vond de Senegalquiz ten voordele van ons bouwproject in Senegal. Johan Poppe en Pieter Lambrecht presenteerden de quiz, die werd opgesteld door Gert Vinck, Sven Van der Linden en Sven Mettepenningen o.l.v. Koen Straetman. De quiz kon rekenen op een ruime opkomst.

 • Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's van deze gezellige avond te zien.
 • Bezoek dit fotoalbum met extra foto's, met dank aan adjunct Patrick De Smet.

Senegalquiz


Justitie gastles

Binnen het kader van de lessen justitie voor 6HWA/B kwam Peter De Waele, het hoofd van de Brusselse cel Pedofilie van de federale gerechtelijke politie, praten over zijn werk. Met dank aan Sientje Ruyssinck voor de foto's en aan Geert De Lathouwer voor dit bericht.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's van deze gastles.

Justitie


COOS

Op maandag 12 maart 2012 namen Amy, Lien, Daravy en Bjorn uit de 5de Economie-Wiskunde o.l.v. Patrick Verlé deel aan de Competitie voor Ondernemerschap voor Scholen in Antwerpen. Een stuk van de wedstrijd vond ook plaats in Aquatopia. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfotos, met dank aan Patrick Verlé.

COOS


Korpsreis Aken

Op zaterdag 10 mei vond de korpsreis plaats. Die begon met een gegidste rondleiding in het museum van hedendaagse kunst in Aken. Na een culinaire stop met typische Duitse gerechten bezochten we de Dom van Aken waar o.a. de beroemde troon van Karel de Grote staat. Ten slotte volgde nog een rondleiding in de binnenstad die afgesloten werd met een bezoek aan een Konditorei. De korpsreis werd afgerond met een diner in Het Vaderland in Dendermonde. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's.

Korpsreis


Excursie Brussel 3 Humane Wetenschappen

Op maandag 5 maart trotseerde de derde Humane Wetenschappen de weergoden en werden de leerlingen rondgeleid in het multiculturele Brussel. In de voormiddag stond er een moskeebezoek op het programma en werden we ondergedompeld in een mediterrane sfeer van de Brabantstraat. Jammer genoeg liet de mediterrane zon ons in de steek en werden we verwelkomd door een typisch Belgisch weertje. In de namiddag leerden we dan een heel andere buurt kennen: de Matongéwijk. Kortom, het was een leerrijke ervaring en ook voor heel wat leerlingen een confrontatie met de armoede (gezinnen die op straat leven) die meer en meer opduikt in onze hoofdstad. Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Koen Straetman voor dit nieuwsbericht.

Brussel


Baie lekker!

Het eerste deel van ProZa 5, het intercontinentale uitwisselingsproject van Hemaco en Hoërskool Garsfontein, Pretoria (ZAF), zit erop. Enkele vijfdejaars reisden o.l.v. Nele De Clercq en Sven Van der Linden af naar onze partnerschool onder de evenaar. Ze volgden er het reilen en zeilen binnen de school, woonden enkele lessen bij en bezochten o.a. Soweto, het Apartheid Museum, the Cradle of Humankind, Pretoria en het Krugerpark. In september komen de Garsies op tegenbezoek. Foto's volgen nog. Met dank aan Sven Van der Linden voor dit bericht. Klik hier voor een krantenartikel over ProZA uit de Gazet van Antwerpen.

 • Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's van deze unieke uitwisseling te zien, met dank aan Kylie Vermeiren.
 • Bezoek dit fotoalbum met extra foto's, met dank aan Joke Sonjeau.
 • Klik hier voor de groepsfoto in het groot.

Baie lekker!


Dikke Truiendag

Op vrijdag 10 februari organiseerde het MOS een Dikke Truiendag. Er was tijdens de middag gratis tomatensoep met balletjes of warme chocomelk voor de leerlingen. 's Morgens kregen leerlingen die op een milieuvriendelijke wijze naar school kwamen, een stuk fruit. Dat zijn maar enkele van de vele initiatieven. Hoewel de verwarming wat lager stond, kregen we een warm gevoel van al deze acties. Langs deze weg willen we dan ook Frank Aps en alle MOS-vrijwilligers bedanken voor al hun inzet voor het Milieu op School.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's van deze actie, met dank aan Danny Van den Broeck.

MOS


Sneeuw en ijs

Toen in februari door de vrieskou alle water bevroren was, liet Jan Stevens zijn leerlingen kennismaken met sporten op het ijs in de buitenlucht. Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's hiervan te zien, met dank aan Hendrik Decrock.

Sneeuw en ijs


Wetenschapsuitstap Antwerpen

Op donderdag 9 februari gingen de 6 WWB/LWET/MTWET op wetenschapsuitstap naar de Universiteit Antwerpen o.l.v. D. Van den Broeck en L. Maes.

Bezoek dit fotoalbum om te zien hoe dat verliep, met dank aan Danny Van den Broeck.

Antwerpen


100 Dagen

Op donderdag 16 februari vierden de zesdes hun laatste 100 dagen les op onze school. 's Morgens deden ze verkleed hun Blijde Intrede op school. De school werd overspoeld door allerlei aartsslechteriken maar godzijdank ook door allerlei helden zoals de Power Rangers, Pokémons, Supermannen, enzovoort om ons te beschermen. Zelfs de Avatar kwam in hoogsteigen persoon naar onze school om een einde te maken aan de strijd. Na een karaoke 's morgens vond dan 's middags de 100 Dagen Show plaats, waarvoor in deze editie met heel veel filmmateriaal werd gewerkt. Op het einde van de show bedankten onze zesdes onze adjunct-directeur Patrick De Smet omdat hij als graadcoördinator jarenlang de 100 Dagen Show begeleidde en de huidige graadcoördinator Pieter Lambrecht kreeg ook een daverend applaus om alles dit jaar in goede banen te leiden.

 • Bezoek dit eerste fotoalbum met enkele sfeerbeelden van de Blijde Intrede 's morgens.
 • Bezoek dit tweede fotoalbum met enkele sfeerbeelden van de Blijde Intrede 's morgens, met dank aan Hendrik Decrock
 • Bezoek ook dit derde fotoalbum met foto's van de 100 Dagen Show 's middags.

 

100 Dagen


Valentijn Special Editie 2012

Op dinsdag 14 februari vond tijdens de middagpauze in het muzieklokaal de Valentijn Special plaats. Leerlingen traden op onder leiding van Pascal Putteman en Koen Van Cauwenberge en gaven het beste van zichzelf. Veel leerlingen en colleag's vonden de weg naar het optreden en de opkomst was groot.

Valentijn


Excursie wetenschappen 5 WeWiA (groep 1)

Op vrijdag 20 januari ging de 5 Wetenschappen-Wiskunde A o.l.v. Danny Van den Broeck op excursie voor het vak wetenschappen naar de KaHO St. Lieven en de Hogeschool Gent.

 • Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's van onze leerlingen te zien die in een labo aan het werk zijn, met dank aan Danny Van den Broeck.
 • Bezoek dit tweede fotoalbum met dank aan de leerlingen.
 • Bezoek dit derde fotoalbum.

Klik hier voor het verslag van Tessa Van Riet en klik hier voor het verslag van Charlotte Goethals.

Wetenschappen


Excursie wetenschappen 5 WeWiA (groep 2)

Op maandag 23 januari ging een tweede groep leerlingen van de 5 Wetenschappen-Wiskunde A o.l.v. Danny Van den Broeck op excursie voor het vak wetenschappen naar HOWEST in Kortrijk. Ze werkten in een labo rond gentechnologie. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerbeelden te zien, met dank aan de leerlingen van Danny Van den Broeck.

Klik hier voor het verslag van Silke De Proft.

5 WeWiA


Excursie 4 Wetenschappen A en B

Op vrijdag 20 januari gingen de 4 Wetenschappen A en B o.l.v. Dirk De Munter, Sven Mettepenningen, Lut Steelandt, en Pieter Lambrecht op excursie voor hun wetenschapsvakken naar Kortrijk.

Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's van deze studiereis te zien, met dank aan Lut Steelandt.

Wetenschappen


Bezoek aan Auschwitz

Tweehonderd Belgische laatstejaarsleerlingen hebben op dinsdag 24 februari een bezoek gebracht aan het vernietigingskamp van Auschwitz. Dat gebeurde op uitnodiging van het leger en het Instituut voor Veteranen. Zo willen ze jongeren zelf laten kijken welke vreselijke dingen daar gebeurd zijn. Ook onze school was met een delegatie aanwezig o.l.v. Geert De Lathouwer. Klik hier om het nieuwsitem hierover op VTM te bekijken. Bram De Keyser (6HWB) is een van de geïnterviewde leerlingen. Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's van dit bezoek te zien, met dank aan Florence Biesemans.

Auschwitz


Toneelrepetities en dress rehearsals Het Oneindige Verhaal

De voorbereidingen voor de nieuwe schooltoneelproductie Het Oneindige Verhaal naderen hun einde. Voorstellingen zullen plaatsvinden op 3, 4, 10 en 11 februari 2012. Klik hier om online tickets te bestellen. Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's te zien van de toneelrepetities en de dress rehearsals van deze maand, met dank aan Bruno Van den Bussche. Meer informatie (o.a. over de cast, het toneelstuk, enzovoort) kunt u ook vinden op de schooltoneelsite. Klik hier om de toneelposter in het groot te zien.

Oneindige Verhaal


Voorstelling Seminarie Podiumkunsten en Film

Op vrijdag 2 december vond 's avonds in de Feestzaal de voorstelling Klasruïne plaats. Leerlingen van het Seminarie Podiumkunsten maakten deze voorstelling o.l.v. Gert Vinck. Ook werden er twee eindwerken van het Seminarie Film getoond. Het Seminarie Film werd begeleid door Bruno Van den Bussche en Geert De Lathouwer. Het talkrijke publiek was zeer enthousiast. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan adjunct Patrick De Smet.

Podiumkunsten


Oud-leerlingendag

Op zaterdag 19 november vond de Oud-leerlingendag met een buffet voor de jubilarissen plaats. Al wie in 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 en 2001 afstudeerde, kon zich hiervoor inschrijven. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Frans Van Nuffel.

Oud-leerlingendag


Project "Beeld van een stad"

Op donderdag 27 oktober vond het project “Beeld van een stad” plaats in het Huis Van Winckel. Dit project kadert binnen de lessen Seminarie van de vijfde Humane Wetenschappen. De leerlingen projecteerden aan de hand van performances en andere kunstvormen hun visie en ideëen over een bepaald deelaspect van het leven in een stad. Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's van dit unieke project, met dank aan Cévrylle De Rauw (5HWA) en met dank aan Geert De Lathouwer voor dit bericht.

Huis van Winckel


Eetfestijn ProZA

Op donderdag 10 november vond het eetfestijn ten voordele van ProZA of Project Zuid-Afrika plaats. Dankzij de inzet van de leerlingen, de ouders en de organisatoren werd het een heel geslaagde en gezellige avond. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's.

Eetfestijn


Sport- en spellenmiddag tweedes

Op vrijdag 28 oktober hadden alle tweede een sport- en spellenmiddag op de Tragel. Het werd een mooie, zonnige middag. Klik hier om enkele sfeerfoto's te zien en klik hier voor de winnaars van de klassencross, met dank Wim De Decker. Ga naar de rubriek sportnieuws voor alle uitslagen, met dank aan Jan Stevens.

Spellenmiddag


Biotoopstudie Bastion VIII

Tijdens deze excursie hebben onze eerstejaars de biotoop in Bastion VIII bestuderen. Ze moesten met behulp van determineertabellen zo veel mogelijk organismen (bloemplanten en bodemdieren) benoemen. Ook hebben onze leerlingen een aantal abiotische factoren gemeten zoals de temperatuur, het licht, de vochtigheid, enzovoort. Voor onze leerlingen uit het eerste jaar werd het een aangename les over de natuur in de natuur. Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Bie Michem.

Bastion VIII


Uitwisseling Champion

Van 20 tot 23 maart was 3 Wetenschappen A o.l.v. Pascal Carpentier en Nele De Clercq te gast bij onze partnerschool uit Wallonië: Institut de la Providence (Champion, Namur). Na een heel geslaagde uitwisseling kijken we uit naar de ontvangst in maart 2012! Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's te zien van deze geslaagde uitwisseling, met dank aan Pascal Carpentier.

Champion


Ontvangst Finland

Van maandag 3 tot zaterdag 8 oktober waren leerlingen uit Jyväskylä (Finland) te gast op onze school. De leerlingen van de 6de Humane Wetenschappen A en B zorgden o.l.v. Rika Jamart en Geert De Lathouwer voor een warme ontvangst. Bezoek dit fotoalbum omenkele foto's van deze uitwisseling te zien, met dank aan Florence Biesemans.

Finland


Cel Cultuur: Toetanchamon

Op woensdag 19 oktober trokken Nele De Clercq en Koen Straetman met 21 enthousiaste leerlingen richting Brussel om daar de schatten te ontdekken van de beroemde farao Toetanchamon. Bij aankomst was meteen duidelijk dat deze tentoonstelling heel veel volk op de been brengt en na hun bezoek weten ze ook waarom. Alle leerlingen waren onder de indruk van de pracht en praal en de manier waarop al deze vondsten tentoongesteld werden. Voor een eerste uitstap met Cel Cultuur was deze tentoonstelling zeker een voltreffer en het smaakt naar meer om in het tweede semester de leerlingen opnieuw enkele cultuuruitstappen aan te bieden. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerbeelden, met dank aan Koen Straetman.

Toetanchamon


ZIN-dagen

Van 6 tot 7 oktober gingen de leerlingen uit de 6LWI/WWA en 6MTWI/ECMT o.l.v. Magda Merckx en Katrien Deygers op ZIN-dagen in de Abdij van Drongen. De ZIN-dagen zijn een moderne variant van de bezinningsdagen van vroeger. In verschillende workshops worden onze laatstejaars geconfronteerd met een aantal aspecten van het leven dat hen te wachten staat. Zo streven we een aantal vakoverschrijdende doelstellingen na die in de gewone lespraktijk niet of te weinig aan bod komen. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's te zien van deze tweedaagse, met dank aan Magda Merckx.

ZIN


Bouwkamp Senegal

In de maand juli gingen een aantal zesdes van onze school op bouwkamp met de Bouworde naar Senegal o.l.v. Johan Poppe en Pieter Lambrecht. Ze hielpen daar meebouwen aan een internaat. Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's van dit bouwkamp te zien, met dank aan Johan Poppe.

Senegal


Excursie Normandië

Van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 september gingen de leerlingen uit de 6 LWI / LWE / WWA / WWB / MTWE / ECWI / MTWI op excursie naar Normandië o.l.v. hun geschiedenisleerkracht Georges De Troetsel die bijgestaan werd door Dirk De Maerschalck, Marnix Tortelboom en Frans Nauwelaerts. Laura Verhelst uit de 6 Moderne talen-Wetenschappen zorgde voor een ingetogen fotoimpressie van hun bezoek aan de blijvende gedenktekens van de Tweede Wereldoorlog in deze streek, waarvoor dank. Bezoek dit fotoalbum om haar fotoreeks te zien.

Normandië


ZIN-dagen 6de Humane Wetenschappen A en B

Van 29 tot 30 september gingen de leerlingen uit de 6de Humane Wetenschappen o.l.v. van hun klasleraren Geert De Lathouwer en Sven Van der Linden op ZIN-dagen in de Abdij van Drongen. De ZIN-dagen zijn een moderne variant van de bezinningsdagen van vroeger. In verschillende workshops worden onze laatstejaars geconfronteerd met een aantal aspecten van het leven dat hen te wachten staat. Zo streven we een aantal vakoverschrijdende doelstellingen na die in de gewone lespraktijk niet of te weinig aan bod komen. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's te zien van deze tweedaagse, met dank aan Geert De Lathouwer.

ZINdagen


Excursie Molsbroek

Eind september ging iedere klas uit het vierde jaar op excursie naar het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren. De leerlingen maakten kennis met het natuurreservaat. Ze kregen uitleg over landschapsvorming, lagere planten en hogere organismen. Ook vingen ze waterdiertjes die ze dan moesten benoemen met determinatietabellen. Over deze excursie zullen ze een wetenschappelijk verslag moeten schrijven. Het leren schrijven van zo'n verslag werd voorbereid in de lessen Nederlands. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's van deze uitstap te zien.

Molsbroek


Pensioenvieringen

Op vrijdag 16 september nam het college op een gepaste wijze afscheid van vier collega's. Petra Deboom sprak de afscheidsrede voor Joost De Paepe, Ilse Schelfhout wuifde Maria De Proft uit, Dirk Tombeur deed de afscheidsspeech voor Christiane Laureys en Directeur Hans Vanhulle bracht een laudatio voor Adjunct Karel Derveaux. Een gelegenheidskoor o.l.v. Ilse Schelfhout zorgde voor de nodige muzikale opluistering en het Feestcomité van onze school organiseerde de viering.

 • Bezoek dit fotoalbum voor foto's van het officiële gedeelte.
 • Bekijk hieronder een fotocompilatie, met dank aan Wim De Decker.

Pensioenviering 2011


Bezoek aan Breendonk

Maandag 12 september maakte de 6de Humane Wetenschappen o.l.v. Erik Robberecht en Geert De Lathouwer een excursie naar het fort van Breendonk. Dit voormalige gevangenkamp en doorgangskamp naar de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog maakte een diepe indruk op onze leerlingen. Bezoek dit fotoalbum, met dank aan leerlinge Florence Biesemans.

Breendonk


Inleefdag eerstes

Op vrijdag 2 september hadden onze eerstejaars hun Inleefdag in Sint-Gillis. Dankzij het enthousiasme van de organisatoren en de leerlingen werd het een mooie dag waarop iedereen via allerlei spelletjes en activiteiten elkaar wat beter leerde kennen.

 • Bezoek dit fotoalbum met enkele sfeerfoto's, met dank aan directeur Hans Vanhulle.
 • Bezoek dit fotoalbum met enkele sfeerfoto's, met dank aan Frank Aps.
 • Bezoek dit fotoalbum met enkele sfeerfoto's, met dank aan Hendrik Decrock.

Inleefdag


Archief

 


*** DISCLAIMER ***: Als er foto's zouden zijn waarop personen afgebeeld staan die niet wensen om welke reden ook dat hun afbeelding hier gepubliceerd wordt, dan kunnen die met de school contact opnemen en zal de foto zo snel als mogelijk verwijderd worden.

Last update 18.06.2012

Agendamenu Heilige Maagdcollege Dendermonde
Aankondigingen
Klik hier voor de Taalnota.
Schoolonline
Weekagenda
Senegalproject
Project Zuid-Afrika
Zoekmachine
Gebruik deze zoekmachine als je iets niet op de site kunt vinden of het hele internet met dank aan FreeFind

Site search Web search

Bibliotheek
Bib
Klik hier om de online catalogus te raadplegen van de schoolbibliotheek. Tik een * in om de hele collectie te zien. Klik hier (PDF, 1,5 Mb) om de recente aanwinsten te zien.

Log in

Vision Webdesign - 2004