hemaco

:: Lagere school :: VHTI (TSO / BSO) :: Avondschool ::

Heilige Maagdcollege Dendermonde

Visie door ervaring

Europroject

Huidig project: Schooljaar 2013-2015: EOM

(Europe On the Move)

EOM

http://www.europrojectnet.eu

 

Vorig projecten:

Schooljaar 2011-2012 en 2012-2013: ETHOS

http://www.europrojectnet.eu

 

Schooljaar 2009-2010 en 2010-2011: IRISS

IRISS

http://www.irissnet.eu

Gesubsidieerd door:

http://www.epos-vlaanderen.be/

 

 

‘ONDERWIJS GRENZELOOS’

 

 

 

Ga naar Schooljournals om een overzicht te vinden van de vorige projecten binnen het Europroject met o.a. voor het schooljaar 2007-2008 en 2008-2009: ESTIA

http://www.schooljournals.net/estia/


Doel top

De organisatie vertegenwoordigt ons land in een netwerk van secundaire scholen uit alle lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk startte in 1989 met verschillende activiteiten en uitwisselingsprogramma’s voor leerlingen om de Europese verstandhouding te bevorderen, vooroordelen weg te werken en werk te maken van de internationalisering. Leerlingen mogen zelf initiatieven nemen, werken mee aan thematische projecten, krijgen een praktisch talenbad, kunnen hun creativiteit ontwikkelen en krijgen kansen om ervaring op te doen. Wie aan het Europroject meewerkt krijgt hiervoor trouwens op het einde van de humaniorastudies een getuigschrift.

 

Ondersteuning top

De directie van het college heeft het Europroject altijd krachtig gesteund. Acht leraars-vrijwilligers vormen een permanent functionerend team. Dit euroteam werkt samen met de buitenlandse leerkrachten. Voor de verschillende leeftijdscategorieën van leerlingen staan leraars paraat voor de begeleiding van de activiteiten. Er zijn regelmatig coördinatievergaderingen en er wordt ook gezorgd voor P.R. en financiën.

 

Evaluatie top

Niet alleen de directie, de docenten uit andere landen, maar uiteraard ook de ouders en de leerlingen zelf zorgen voor de evaluatie. Getuige hiervan een fragment uit een brief van een deelnemer aan de conferentie in Wenen, in 2OO3:

“Een beschrijving geven van de Euroweek in Wenen op deze beperkte plaats is helaas niet mogelijk. Maar in één zin samengevat zou ik zeggen :’ de mooiste week van mijn prille leven ‘. Deze door de europrojectleiding perfect voorbereide week heeft mijn ogen geopend. De wereld is namelijk veel meer dan de vier schoolmuren. Wij kregen het voorrecht andere culturen te leren kennen en de ene leerrijke ervaring na de andere stapelde zich op ‘... ‘ Deze week zal mij altijd bijblijven en ik kan aan iedere leerling van de school hetzelfde aanraden: aanvaard de uitdaging en beleef iets wat je hart voor altijd aan de school en het Europroject zal verbinden. Euroteam, dank voor de kansen die ik kreeg om ook mezelf te ontdekken tijdens deze magnifieke week.” ( Michiel De Rijck, 4 februari 2OO4)

Hoogtepunten top

Vanaf april 1989 startten de voorbereidende lerarenconferenties, eerst met delegaties uit Geldrop (N), Dendermonde, Luxemburg, St.-Cyr-l’Ecole (F), Lübbecke (D), Imola (I) en Kastrup (D). Vrij snel resulteerden de eerste bijeenkomsten in praktische afspraken, zodat nieuwe scholen aansloten.
Het Europroject ‘Onderwijs Grenzeloos’ was trouwens in die fase mede-auteur van een ontwerptekst over euroklassen, de administratieve vertaling van de mogelijkheid om Europese uitwisselingen te organiseren en te laten subsidiëren en dit op uitnodiging van toenmalig minister Coens.

Vanaf 1991 is er een explosie van deelname aan diverse activiteiten, binnen en buiten onze grenzen met o.a. in Straatsburg (Euroscola) de opname van een video voor al de partnerscholen, de europrojecttentoonstelling in het Congrescentrum in Gent waar het Koningspaar en de Eerste Minister onze stand bezochten, de Euroweek in Geldrop met alle delegaties, de vele klasuitwisselingen met de Franse school, de ontvangst van 200 leerlingen in Dendermonde voor een sportieve happening in 1993.

Vanaf 1994 komt het project op kruissnelheid met o.a. deelname aan het EJP ( Europees Jongeren Parlement ), in ’s Hertogenbosch, aan een GROS- project, aan een conferentie in Leiria (P), enz... Sommige conferenties krijgen de noodzakelijk begeleiding van specialisten van de universiteit, zoals in Portugal, waar het thema ‘ De Oceanen – het bentos ‘ moest worden behandeld.

In 1998 wordt een groots project ‘GenEURations’ uitgewerkt in het Strabrechtcollege (N), de bakermat van het Europroject.


Ondertussen zijn ook de ‘subnetwerken’ of kleine groepen van samenwerkende scholen actief.

In 1999 krijgt de school in het stadhuis van Brugge het ‘Gulden Spoor van de Internationale Uitstraling’ uit de handen van de Minister- President.

Er worden ook opnieuw trainingsweekends voor leerlingen-voorzitters georganiseerd, en de deelname aan een conferentie in Bagsvaerd (D) oogst veel succes. Ook een klasuitwisseling met Finland krijgt applaus en er wordt meegewerkt aan een musical in Lübbecke...

Het euroteam krijgt vanaf 2002 versterking van enkele leraars, zodat het prestigieuze project ‘kUIT‘ (kunst in uitvoering) mogelijk wordt. Het is een samenwerkingsproject met Nederland dat resulteert in een creatieve theaterproductie. Andere opmerkelijke activiteiten: een Arcade-conferentie in Zaragosa, een bezinning over de toekomst van het project in Ierland en de deelname aan een forum over een multicultureel Europa in Luxemburg.

De klassikale uitwisselingen en nieuwe initiatieven worden ondertussen niet verwaarloosd, getuige hiervan de klasuitwisseling met Esch (L.) en het talenbad voor derdes in Rochefort.

 

Absolute toppers zijn, ten slotte, de theaterproductie Odysseia (kUIT, klik hier voor de affiche en hier voor de site) of de geslaagde vierdaagse in Dendermonde en Geldrop met sterk-creatieve vernieuwing, de bekroning in de wedstrijd van de Europese Dag der Scholen en de deelname aan een conferentie in Wenen (in het Bundesrealgymnasium).


Sedert het ontstaan tellen we ongeveer tachtig kleine en grote evenementen, uitwisselingen, conferenties en andere activiteiten waaraan vooral leerlingen deelnamen.

 

Ide@s top

In 2005 was het de beurt aan Dendermonde om gastheer te spelen voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Europees Netwerk van secundaire scholen die werken onder de vlag ‘Onderwijs Grenzeloos’. Van woensdag 20 tot zondag 24 april werden ongeveer 130 buitenlanders ontvangen voor 'IDE@S' (International Drama Experience at School) of een uitvergroting van de theaterproductie ‘kUIT’. Via de gezamenlijke uitwerking van een moderne theatercreatie op een klassiek gegeven (Odysseia) wordt opnieuw stevig gewerkt aan de doelstellingen van het europroject, nl. aan het verkennen van andere culturen, aan het toepassen van de vreemde talenkennis en het werken aan het Europees bewustzijn van jongeren.

 

Klik hier en hier voor meer uitleg over IDE@S.

 

Laatste nieuws top

November 2014: Europrojectconferentie in Denemarken over ondernemerschap

Denemarken

Van 7 tot en met 11 november vond aan het Bagsvaerd Kostkole og Gymnasium in Denemarken een conferentie plaats over ondernemerschap op school. Die werd georganiseerd door het netwerk "Education Without Frontiers", waarvan onze school ook deel uitmaakt. Katrijn Van Oudenhove en Anton Princen, leerlingen uit het zesde jaar, namen deel aan deze conferentie. Samen met leerlingen uit 14 verschillende Europese landen woonden ze workshops over ondernemerschap bij en dachten ze na hoe scholen de ondernemers van de toekomst kunnen opleiden. Zo zouden zij  in de toekomst op school ook graag kunnen kiezen voor een seminarie over ondernemerschap. Onze leerlingen werden opgenomen in Deense gastgezinnen. Het werd voor hen een bijzondere internationale ervaring. Directeur Hans Vanhulle is momenteel de president van dit Europese netwerk van scholen en leidde de sessies over de toekomst van het europroject binnen de nieuwe structuren van Erasmus Plus. Pascal Carpentier is de vaste correspondent voor onze school. Koen Van Cauwenberge is verantwoordelijk voor de Europrojectwebsite.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's.van deze conferentie.

 

Mei 2014: Directeur Hans Vanhulle President van het netwerk

President

Tijdens de Europese conferentie "Europe on the Move" van 7 tot 11 mei in Luxemburg, is Directeur Hans Vanhulle aangesteld tot President van ons netwerk Education Without Frontiers Als Vice President volgt hij Steve Fowler op. Vanuit deze nieuwe functie zal hij er zich op toeleggen om de samenwerking tussen de 19 scholen van ons netwerk verder uit te werken. De overstap van Comenius naar Erasmus+ is alvast een grote uitdaging voor het komende werkjaar. Meer informatie vindt u op de website van ons Europroject: www.europrojectnet.eu en op www.epos-vlaanderen.be. We wensen hem met deze aanstelling alvast van harte proficiat!

 

April 2014: Uitwisseling met Slovakije

Slovakije

Van 28 maart tot en met 4 april deden de 6 Humane Wetenschappen B o.l.v. Lut Steelandt en Geert De Lathouwer een uitwisseling met leerlingen van de Slovaakse school Gymnazium Bilingvalne uit Zilina.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's van deze uitwisseling, met dank aan Cévrylle De Rauw.

 

Maart 2013: Uitwisseling Geldrop-Hemaco

De leerlingen van 3 Humane Wetenschappen A hebben met onze partnerschool uit Geldrop een zeer boeiende uitwisseling achter de rug. Op het programma stonden o.a. een bezoek aan het Dendermondse stadhuis, een rondleiding in het Gravensteen en een zoektocht in de stad Gent. Ook de workshop ‘Koken met Jan’ was een voltreffer om elkaars eetgewoonten te leren kennen. Midden mei bezoeken onze leerlingen Geldrop.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's, met dank aan Caro De Visscher. Met dank aan Koen Straetman voor dit bericht.

Geldrop

 

15 november 2012: Special Needs Conference Nieuwpoort

Van 6 tot 9 november organiseerde het Europroject Hemaco een internationale conferentie in Nieuwpoort over zorgverbreding ('special needs') in het onderwijs. Meer info vindt u op www.europrojectnet.eu. Veertien scholen uit ons Europees netwerk "Education Without Frontiers" stuurden een afvaardiging (twee leerlingen, twee leraren of directies) naar deze zeer geslaagde en gewaardeerde themaconferentie. Vergaderingen en workshops werden afgewisseld met een “Paralympic experience”.  Proficiat en dank aan alle leerkrachten, leerlingen en medewerkers die deze conferentie tot een succes hebben gemaakt! Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's, met dank aan Pascal Carpentier.

Nieuwpoort

 

11 november 2011: Comeniusbeurs

Dinsdag 8 november stelden we ons Comeniusproject “ETHOS” voor op de Comeniusbeurs in Brugge: een infonamiddag over internationalisering gericht naar alle Vlaamse scholen . Naast de algemene voorstelling van ons netwerk met 20 landen “Education Without Frontiers”, werd uitgelegd waar ons huidige project voor staat. Meer info op kunt u vinden op de Europrojectsite.

Comeniusbeurs

3 - 8 oktober 2011: Ontvangst Finland

Van maandag 3 tot zaterdag 8 oktober waren leerlingen uit Jyväskylä (Finland) te gast op onze school. De leerlingen van de 6de Humane Wetenschappen A en B zorgden o.l.v. Rika Jamart en Geert De Lathouwer voor een warme ontvangst. Bezoek dit fotoalbum omenkele foto's van deze uitwisseling te zien, met dank aan Florence Biesemans.

Finland

4 april 2011: Uitwisseling Champion

Van donderdag tot zondag hadden we met de 3 Wetenschappen A onze partnerschool uit Champion (http://www.providencechampion.be) te gast in Dendermonde. Op het programma o.l.v. Pascal Carpentier en Nele De Clercq stonden lesactiviteiten op donderdag, een excursie naar Gent op vrijdag, een bezoek aan Dendermonde op zaterdag en 's avonds als uitsmijter een geslaagde “boum”! Dit bezoek bleef ook niet onopgemerkt in de lokale pers. Klik hier om een artikel over deze geslaagde uitwisseling te lezen in de Gazet van Antwerpen. Dank aan alle betrokken ouders voor hun warme onthaal! Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's te zien, met dank aan Pascal Carpentier.

Champion

27 maart 2011: Uitwisseling Lübbecke

In de loop van het schooljaar werkte de 5 EcMt onder leiding van Katrien Deygers en Isabel Derveaux in de lessen Duits en aardrijkskunde aan een uitwisseling met het Wittekind Gymnasium in Lübbecke in Duitsland. De '12. Klasse Leistungskurs Erdkunde' bezocht ons in januari. Van 15 tot 19 maart was het de beurt aan onze leerlingen om naar Duitsland te reizen. Samen met de 5 EcMt waren ook de leerlingen die in januari als extra gastgezin meegeholpen hadden, er welkom. De leerlingen werkten op school rond aardrijkskundige thema's, kregen in de universiteit van Hannover een lezing over Gentrification en bezochten het natuurdomein rond de Dümmer See. In de gastgezinnen thuis spraken ze meer Duits dan ooit. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's te zien, met dank aan Isabel Derveaux. Klik hier voor het Duitse verslag en hier voor enkele foto's van op de site van het Wittekind Gymnasium.

Europroject

21 maart 2011: Europroject: Q-meeting voor de conferentie van Kalamaria

Op maandag 21 maart kwamen enkele leden van de Q-group op onze school samen voor het Europroject. Zij vormen de stuurgroep van het Europroject en zij kwamen samen om te vergaderen over het IRISS-project en de afsluitende conferentie van IRISS in Kalamaria. Directeur Hans Vanhulle is momenteel de vice-president van het Europroject. Tijdens de loopmanifestatie Dwars door Dendermonde konden enkele leden van dit comité kennismaken met de Vlaamse minister-president Kris Peeters en de burgemeester van Dendermonde. Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's.

Q-group

12 - 17 oktober 2010: Uitwisseling Imola

Van 12 tot en met 17 oktober waren de leerlingen van 6HWA, 6LMT en 6MTWE o.l.v. Geert De Lathouwer, Georges De Troetsel, Danny Van Den Broeck en Dirk Tombeur op uitwisseling in Imola in Italië. Het thema van de uitwisseling was cultuur en culinaire producten. Door de aswolk van verleden jaar konden onze leerlingen pas dit schooljaar naar de Italiaanse partnerschool. Bezoek dit fotoalbum voor een grote reeks foto's, met dank aan fotografe Saskia Luypaert en aan Dirk Tombeur om ze te bezorgen.

Imola

Oktober 2010: Loopwedstrijd Armentières

In het kader van Europroject namen enkele van onze leerlingen onder begeleiding van Christiane Laureys en Lut Steelant deel aan een loopwedstrijd in de Franse school Institution Saint Jude in Armentières. Onze leerlingen, vooral dan de meisjes, deden het buitengewoon goed. Zo eindigden Nena Leunis, Laura Van Havere en Sara De Boey als top drie in hun categorie. Ze verpulverden zelfs een 26 jaar oud schoolrecord in Armentières. Nele Keppens werd tweede in haar reeks en de jongens eindigden in de top 10. We wensen iedereen van harte proficiat met zijn of haar prestaties.Bezoek dit online fotoalbum om enkele foto's te zien, met dank aan Nele Keppens. Armentières

09.05.2010: Euroconferentie Luxembourg

Van woensdag 5 tot zondag 9 mei vond in Esch-sur-Alzette in Luxembourg de Euroconferentie "Moving under the Rainbow" plaats. Vier leerlingen (Tim, Judith, Naomi en Jirka) uit het vijfde jaar leverden een bijdrage aan een tentoonstelling over migratie o.l.v. Gert Vinck en volgden verschillende workshops. Hans Vanhulle, die de vice-president is in het netwerk Education without Frontiers, zat de IRISS-conferentie voor. Koen Van Cauwenberge was de voorzitter in de Special Interest Group of Languages samen met Theo Lenders. Jacques Santer, de voormalige voorzitter van de Europese Unie, gaf een lezing aan het netwerk in Schengen. Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's te zien.

Jacques Santer, former president EU

20.12.2009: Kerstactie Zweden

Ten voordele van het Europroject (uitwisseling met Stockholm) verkochten de leerlingen van de 5 Humane Wetenschappen B glühwein, cake en chocomelk op de avond van het oudercontact. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's van deze kerstactie te zien, met dank aan Bruno Van den Bussche.

Kerstactie

09.12.2009: Internationale vormingsdag op school

Van zondag 6 tot maandag 7 december hadden we een delegatie te gast uit Nederland (Geldrop), Luxemburg (Esch-sur-Alzette) en Wales (Cardiff) voor een “Schooljournals training session” onder leiding van Ludo Mateusen en Annemie De Wolf uit Nederland. Directeur Hans Vanhulle organiseerde deze sessie. Het eindresultaat is de creatie van de nieuwe website voor ons Comeniusproject IRISS: http://www.schooljournals.net/iriss/.

Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's te zien, met dank aan aan Pascal Carpentier.

Vormingsdag Eurorproject

27.10.2009: Directeur Hans Vanhulle verkozen tot vice-president van ons Europees netwerk “Education without frontiers”

Van donderdag 22 tot zondag 25 oktober vond in Cardiff (UK) de herfstconferentie van ons Europees netwerk van scholen plaats ter uitwerking van ons nieuw goedgekeurde Comeniusproject voor de komende twee jaar, IRISS (International Relationships Inspiring Students and Staff). Dit congres werd namens onze school bijgewoond door de directeur (lid “Quality-group) en Pascal Carpentier (co-voorzitter van de SIG – Special Interest Group – Languages). Directeur Hans Vanhulle werd daar verkozen tot vice-president van ons Europees netwerk “Education without frontiers”. Meer informatie over ons netwerk is te vinden op www.schooljournals.net/europroject1 en een verslag van ons voorbije Comeniusproject ESTIA op www.schooljournals.net/estia. Beide projecten zijn gesubsidieerd door EPOS vzw: het Nationaal Agentschap dat instaat voor het implementeren van het Europees Programma 'Een Leven Lang Leren' in Vlaanderen. Meer informatie kunt u vinden op www.epos-vlaanderen.be. De volgende conferentie heeft plaats in Esch (Luxemburg) in mei 2010. Hiervoor zullen vier leerlingen van onze school worden geselecteerd. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's van deze conferentie te zien. Wordt vervolgd… Met dank aan Pascal Carpentier voor dit bericht.

Cardiff

25.04.2009: Leerlingen uit Zaragoza te gast

Van maandag 21 tot zondag 26 april 2009 waren leerlingen uit Zaragoza te gast op onze school. De leerlingen van de 5de Humane Wetenschappen A zorgden o.l.v. Geert De Lathouwer en Rika Jamart voor een warme ontvangst. Ga naar het fotoarchief om enkele foto's van een gezamenlijke fietstocht te zien, met dank aan Bruno Van den Bussche.

Zaragoza

26.03.2009: Grieken voor kUIT te gast

Van 17 tot 22 maart 2009 waren Griekse leerlingen te gast van het Second Lyceum van Kalamaria uit Thessaloniki. Samen met de Vlaamse kUIT-leerlingen voerden ze op 21 maart "Belgreco" op. Deze toneelvoorstelling werd geïnspireerd door "Le Petit Prince". De Griekse leerlingen werden ook in het Engels geïnterviewd door leerlingen uit de 4de Latijnse A en de 4de Economische A. Voorts kregen de leerlingen van de 4de Grieks-Latijnse en van de 4de Latijnse B ook van de Griekse leerlingen een les Grieks. Ga naar het fotoarchief om enkele foto's van deze toneeluitwisseling te zien.

kUIT

12.03.2009: Champion

Van donderdag 5 tot zondag 8 maart had 3 WET A onze partnerschool Institut de la Providence uit Champion (Namen) te gast. Op het programma stonden aangepaste lesmomenten, bezoek aan Antwerpen (Aquatopia en Rubenshuis), opvoering van Fame, gegidst bezoek aan Dendermonde en een afscheidsfeestje zaterdagavond. Ga naar het fotoarchief om enkele foto's te zien van deze mooie uitwisseling, met dank aan de heer Mertens van Champion en aan organisator Pascal Carpentier.

Champion

16.02.2009: kUIT in Griekenland

Van dinsdag 10 tot zondag 15 februari waren de leerlingen van kUIT te gast in het Second Lyceum van Kalamaria o.l.v. Koen Van Cauwenberge en Gert Vinck. Samen met de Griekse leerlingen brachten ze hun toneelbewerking van "Le Petit Prince". Onze leerlingen werden warm ontvangen door de Grieken. In maart zullen de Grieken naar België komen om hier op te treden. Ga naar het fotoarchief om enkele sfeerfoto's te zien van de kUIT'ers in Griekenland.

kUIT in Kalamaria

23.11.2008: Eetfestijn

Op vrijdagavond 21 november vond op het college een Eetfestijn plaats ten voordele van de Europrojectuitwisselingen met Zaragoza en Thessaloniki (kUIT). De kUIT'ers doen een toneeluitwisseling met een school in Griekenland (een bewerking van "Le Petit Prince") o.l.v. Gert Vinck en Koen Van Cauwenberge (http://kuit.projectx2002.org), terwijl de 5de Humane Wetenschappen A een uitwisseling doet met een school in Zaragoza o.l.v. Geert De Lathouwer en Rika Jamart.  Ondanks het slechte weer mochten we meer dan 400 eters verwelkomen. Dankzij de inzet en het enthousiasme van leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten werd de avond een succes. Tessa Peleman nam enkele foto's van deze avond, waarvoor dank. Ga naar het fotoarchief om enkele foto's te zien.

Eetfestijn Europroject

Eetfestijn

03.10.2008: Wenen te gast

Van 15 tot en met 19 september 2008 ontvingen onze leerlingen van de 6de Humane Wetenschappen A in een uitwisselingsproject Duitstalige leerlingen van een school uit Wenen o.l.v. Geert De Lathouwer en Isabel Derveaux. Ga naar de rubriek fotoarchief om enkele foto's van deze geslaagde uitwisseling te zien, met dank aan fotografe Jennifer Cammerman.

Wenen

20.04.2008: Te gast in Wenen

In het kader van het Europroject trok de 5 Humane Wetenschappen A o.l.v. Geert De Lathouwer en Isabel Derveaux van 8 tot 12 april 2008 naar Wenen. Ze waren er te gast bij een Weense middelbare school. Midden september ontvangen onze school hen in Dendermonde. Jennifer Cammerman, een leerling van 5HW, schreef een verslag. Ga naar het fotoarchief om haar verslag te lezen en enkele sfeerfoto's van deze mooie uitwisseling te zien.
Wenen

03.2007: kUIT Vos

maakten onze leerlingen samen met Nederlandse leerlingen van het Strabrechtcollege in Nederland een toneelbewerking van Reinaart de Vos. Met deze toneelproductie traden we zowel op in Nederland als in Vlaanderen. Klik hier voor de toneelaffiche.

kUIT Vos


 

05.03.2007: De 3WET A was te gast bij de leerlingen van 3H uit L’Institut de la Providence in Champion (Namur) van donderdag 1 tot zondag 4 maart, onder begeleiding van Pamela Hofman en Pascal Carpentier. Ze volgden o.a. lessen in het Frans op deze school, verkenden Luik en Namen en ondergingen een Frans taalbad. Ze werden er zelfs door de televisiezender Canal C geïnterviewd. Bezoek het online fotoalbum om 100 foto's van deze toch wel zeer geslaagde uitwisseling te zien, met dank aan organisator Pascal Carpentier.
champion

08.12.2006: De voorbije maanden werkten 20 leerlingen uit het vierde, het vijfde en het zesde jaar aan het kUITproject. kUIT staat voor "kunst in uitvoering met kleine k" en is een Belgisch-Nederlands theateruitwisselingsproject. Onze kUITers zijn volop de Van de Vos Reyaerde tot toneel aan het bewerken. De toneeltekst schrijven ze samen met Nederlandse leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop. In de week na de Paasvakantie zal de gezamenlijke toneelopvoering plaatsvinden. Ondertussen kreeg het kUITproject een nieuw logo (Jan Baude) en werd de hele kUITsite vernieuwd. Bezoek het online fotoalbum om meer dan 60 sfeerfoto's te zien van de kUITdramasessies of bezoek de website om kennis te maken met de cast en het project.

09.11.2006: Van donderdag 9 november tot en met zondag 12 november waren derdejaarsleerlingen uit Champion te gast bij de 3de wetenschappen A. Op het programma stonden een lescarrousel, een rondleiding in de school in kleine groepjes, sport, een bezoek aan Gent, een geleid bezoek aan Dendermonde, een activiteit in het gastgezin, en een slotfeest op zaterdagavond. Klastitularis en leraar Frans, Pascal Carpentier, coördineerde de activiteiten. Het was de bedoeling dat de Franstalige leerlingen hun kennis van het Nederlands konden omzetten in de praktijk tijdens de uitwisseling. Omgekeerd zijn onze leerlingen in Champion te gast van 1 tot 4 maart 2007, waar zij bij hun gastheren hun kennis van het Frans zullen moeten aanwenden. Klik hier voor een eerste reeks foto's op de site van het Institut de la Providence in Champion.

 

Last update 20.11.2014

Agendamenu Heilige Maagdcollege Dendermonde
Aankondigingen
Klik hier voor de Taalnota.
Schoolonline
Weekagenda
Senegalproject
Project Zuid-Afrika
Zoekmachine
Gebruik deze zoekmachine als je iets niet op de site kunt vinden of het hele internet met dank aan FreeFind

Site search Web search

Bibliotheek
Bib
Klik hier om de online catalogus te raadplegen van de schoolbibliotheek. Tik een * in om de hele collectie te zien. Klik hier (PDF, 1,5 Mb) om de recente aanwinsten te zien.

Log in

Vision Webdesign - 2004