hemaco

:: Lagere school :: VHTI (TSO / BSO) :: Avondschool ::

Heilige Maagdcollege Dendermonde

Visie door ervaring

Milieu op school / MOS project

Milieu op school / MOS

MOnze school is sinds enkele jaren een “Groene School” wat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag. Het MOS-project (Milieuzorg Op School) staat op onze school garant voor de bewustwording van het beperken van de immense afvalberg en het juist sorteren ervan. Een MOS-school beantwoordt aan tal van vakoverschrijdende eindtermen ; niet enkel milieueducatie, maar ook leren leren, burgerzin, gezondheidseducatie, sociale vaardigheden en muzische vorming worden met een MOS-project gerealiseerd.

In een MOS-school leren de leerlingen de impact van hun eigen gedrag op het milieu inschatten en ver­minderen. Ze krijgen meer respect voor hun omgeving en vinden zelf creatieve oplossingen op nieuwe uitdagingen. Een MOS-school bruist van creativiteit. In enkele jaren tijd wordt zo’n school onherkenbaar: de speelplaats is vergroend, er ligt geen rondslingerend afval, de bedragen op de water- en energiefacturen zijn fel verminderd, een didactische vijver of schooltuin kan de campus sieren. Wat vroeger onmogelijk werd geacht, wordt nu samen met de leerlingen, de ouders en het personeel gerealiseerd.

Een school die deze weg inslaat, heeft veel voor op een 'gewone' school. Een MOS-school vernieuwt haar pedagogische aanpak en legt opnieuw verantwoordelijkheid bij de leerlingen: de leerlingen ervaren dat als positief en voelen zich gewaardeerd. Uiteraard straalt dit af op de schoolsfeer; MOS draagt bij tot een beter schoolklimaat. En ja, een MOS-school biedt ook economische voordelen: ze verbruikt minder energie, water, papier en andere grondstoffen en produceert veel minder afval. Geld dat hier minder aan uitgegeven wordt kan in nuttiger dingen worden geïnvesteerd.

 

WELKE CONCRETE ACTIES HEEFT ONS MOS-TEAM DIT JAAR GEPLAND?

1. Onder het moto “verbeter de wereld, begin bij jezelf” gaan we dit jaar verder met de actie “speelplaatszwerfvuilvrij”. Elke middag zal 1 klas bij het begin van de lessen even (5 min) op de speelplaats rondlopen om ze van zwerfvuil te ontdoen. Niet dat we met deze actie pioniers zijn want in vele scholen, ook in buurlanden, wordt dit reeds met succes toegepast.

2. Met onze eerste- en tweedejaars doen we, in samenwerking met Stad Dendermonde, opnieuw mee aan een zwerfvuilactie. Wij vonden het nuttig om jonge studenten met hun neus eens op de feiten te drukken, en hen met het probleem van het zwerfvuil in ons milieu te confronteren.

Voor de eerstes gaat dit door de laatste vrijdag voor de herfstvakantie: 27 oktober, in de namiddag. De tweedes komen op donderdag 29 maart een de beurt; 1 groep in de voor- en 1 groep in de namiddag.

De Stad zorgt voor de logistieke hulp (prikkers, handschoenen, vuilzakken, een drankje…), wij voor de uitwerking. Onder begeleiding van leerkrachten kammen zij in groepen (per klas) een aantal parken, natuurgebieden, wegbermen, … uit op zoek naar zwerfvuil.

3. Ook dit schooljaar is het gebruik van de brooddoos verplicht (zie schoolreglement). Op die manier beperken wij gevoelig de afvalberg, en zeker het gebruik van de milieuonvriendelijke aluminiumfolie.

Daarmee sluit deze actie perfect aan bij de enkele jaren geleden genomen maatregel: in de refters wordt uitsluitend drank genuttigd uit recycleerbare glazen flesjes. Plastieken flesjes, brikjes of blikjes worden dus volledig verbannen !!! (echter niét op de speelplaats wegens gevaar voor glasbreuk) .

4. Omdat gezondheid en milieu hand in hand gaan biedt de school nog steeds allerlei soorten gezonde melkdrankjes aan op de speelplaats (uit een automaat; helaas enkel verkrijgbaar in plastieken flesjes – zie puntje 3). Wij hopen hiermee het verbruik van de minder gezonde frisdranken gevoelig terug te schroeven.

5. Om het MOS op een ludieke manier kenbaar te maken aan iedereen, sturen we twee middagen ‘radio MOS’ in de ether.

6. Om het steeds toenemende papierverbruik aan te pakken hebben wij gesteld dat alle drukwerk ook dit jaar zoveel mogelijk recto/verso gebeurt. Indien bepaalde leerkrachten dit eventueel zouden vergeten, mag je hen er steeds aan herinneren !!!

Ook alle eenzijdig bedrukt papier wordt in klassen en secretariaten verzameld om te hergebruiken als kladpapier, notablokjes, …

De MOS-verantwoordelijke van de klas kan de eventueel volle doos papier ledigen op de drukkerij, maar het mag het ook als kladpapier gebruikt worden in de les, vb. om oefeningen op voor te bereiden.

7. Aangezien lege inktcartridges van printers, faxen, … heel vervuilend zijn gaan we ze ook dit jaar verzamelen om te kunnen recycleren. De leerlingen kunnen op vastgestelde dagen de lege patronen meebrengen naar school. Meneer H. Kinders zal jullie op tijd verwittigen. De opbrengst gaat deels naar een goed doel, deels naar de MOS-kas om prijzen voor leerlingen (o.a. beloningen voor meest milieuvriendelijke klassen) aan te kopen.

Beste ouders en leerlingen, door hieraan mee te werken help je onze school zijn embleem “Groene School” waardig te zijn. Opmerkingen en nieuwe voorstellen zijn steeds welkom.

Alvast van harte bedankt voor uw positieve medewerking.

Namens het MOS-team: Hans, Bie, Frank, Dirk, Katrien, Lies, Kim, Murielle, Hilde, Isabel, Nele en Danny.

Danny Van den Broeck

 

LAATSTE MOSNIEUWS:

23.01.2013: De M-Heroes

De oproep van Commissaris Mossel bleef niet zonder gevolgen. Op dinsdag 22 januari kwamen de Superhelden van het M-team in hoogsteigen persoon naar onze school om het zwerfvuil te bestrijden. Bezoek dit fotoalbum voor enkele foto's en om te weten te komen wat je met zwerfblikjes moet doen.

M-Team

21.01.2013: Eerste actie

Op maandag 21 januari vond tijdens de middagpauze op de speelplaats de eerste actie van het M-Team plaats. Ze beloofden de strijd aan te gaan met al het mogelijke zwerfvuil op onze school. Een tot leven gekomen klokhuis en weggeworpen colablikje hielpen de boodschap duidelijk te maken. We kijken al uit naar de volgende acties van het M-Team. Ga naar de rubriek Blikvangers voor enkele foto's.

M-Team

20.01.2013: The M-Team

Sinds jaar en dag staat het Heilige Maagdcollege bekend als een school die sterk inzet op zorg voor het milieu. Na een korte periode van windstilte is de MOS-werking weer helemaal terug. In nauwe samenwerking met de Leerlingenraad werden nieuwe initiatieven bedacht en die ideeën monden nu uit in een heuse actieweek tegen zwerfvuil op school. Deze actieweek start maandag op 21 januari. Het wordt dus uitkijken om die week het mysterieuze logo van het M-Team te zien opduiken. De superhelden van het M-Team staan paraat om de strijd met het zwerfvuil op onze school aan te gaan en niet-vervuilers te belonen.

M

10.02.2012: Dikke Truiendag

Op vrijdag 10 februari organiseerde het MOS een Dikke Truiendag. Er was tijdens de middag gratis tomatensoep met balletjes of warme chocomelk voor de leerlingen. 's Morgens kregen leerlingen die op een milieuvriendelijke wijze naar school kwamen, een stuk fruit. Dat zijn maar enkele van de vele initiatieven. Hoewel de verwarming wat lager stond, kregen we een warm gevoel van al deze acties. Langs deze weg willen we dan ook Frank Aps en alle MOS-vrijwilligers bedanken voor al hun inzet voor het Milieu op School.

Bezoek dit fotoalbum voor enkele sfeerfoto's van deze actie, met dank aan Danny Van den Broeck.

MOS

28.02.2011: Dikke Truienweek

Van 14 tot 18 februari organiseerde het MOS niet enkel een Dikke Truiendag, maar een hele heuse Dikke Truienweek. Op maandag kregen alle leerlingen onder andere de goochelshow ECOLAB te zien. Gedurende twee dagen was er voorts Radio Mos gebracht door en voor leerlingen met allerlei interviews en met als verrassingsact twee muziekgroepen, samengesteld uit leerlingen van de school, die enkele nummertjes brachten die ze zelf geschreven én gecomponeerd hadden met als onderwerp het milieu op onze school.. Met de opbrengst van de inktpatronen, met vooral dank aan de lagere school hiervoor, was er gratis soep met balletjes en warme chocomelk op Dikke Truiendag zelf. Dat zijn maar enkele van de vele initiatieven. Hoewel de verwarming wat lager stonden, kregen we een warm gevoel van al deze acties. Langs deze weg willen we dan ook Danny Van den Broeck en alle vrijwilligers bedanken voor al hun inzet voor het Milieu op School. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's te zien, met dank aan Danny Van den Broeck.

Klik op de onderstaande links om een aantal krantenartikels te lezen over de actie van Radio Mos die in de lokale pers verschenen zijn.

Zie hieronder een compilatiefilm van de Dikke Truiendag op onze school:

 

mos

04.02.2011: MOS-prijzen

Vanaf dit schooljaar reiken we niet enkel MOS-prijzen uit voor de klas met de meeste inktpatronen, maar ook voor leerlingen die het hoogste aantal cartridges hebben ingezameld. Van september tot januari slaagde 1 L B er in om 50 lege cartridges in te zamelen! Proficiat! Alle leerlingen kregen een stripverhaal. Sofie De Paepe (1 L A) bracht 32 lege inktpatronen mee, Mathias Verbustel (1 L B) eindigde op de tweede plaats met 26 stuks en Midas Huyghe (1 M C) verzamelde 20 lege inktpatronen. Proficiat! Zij kregen alle drie een mp3-speler. En nu weer opnieuw beginnen voor de prijsuitreiking in juni? Bezoek dit fotoalbum om de foto's van alle winnaars te zien, met dank aan Hans Kinders.

MOS

25.09.2010: Zichtbaarheidswedstrijd

In de nieuwsbrief Mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen van de maand september staat een kort verslag over de Zichtbaarheidswedstrijd. De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde verleden schooljaar namelijk de creatieve wedstrijd Wees een bedenker van zichtbaarheidsmateriaal. Een aantal van onze leerlingen uit het derde jaar namen hieraan deel en met succes. We wensen met enige vertraging Clara De Brandt, Emma Leeuws en Freya Vercammen (toen nog in de 3de Grieks-Latijnse) proficiat met hun nominatie in de top 10 en collega Eliane Van den Berghe, die de wedstrijd begeleidde in de les.

z

09.02.2010: Dikke truiendag

Op dinsdag 9 februari vond de Dikke truiendag plaats. De verwarming werd wat minder gezet die dag en al wie op een ecologisch verantwoorde wijze naar school kwam, kreeg een stuk fruit. 's Middags werd er warme tomatensoep en chocomelk uitgedeeld. De buitenkant van de school was versierd met witte ballonnen. Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's te zien, met dank aan Danny Van den Broeck.

06.02.2010: Winnaars inzamelactie inkpatronen

De eerste inzamelronde in 2009/2010 van lege inktpatronen is achter de rug. Witse Van Bruyssel (3 Wet A) en Brecht Vandenbroeck (1 M E) winnen een mp3-speler met respectievelijk 30 en 25 lege cartridges. Liessa Walschot (6 LMT) en Bram Steeman (3 Wet A) worden voor hun lege inktpatronen beloond met een stripverhaal. Een proficiat vanwege het hele MOS-team. Lege inktpatronen worden nog steeds ingezameld in lokaal 106 (WW/Fys). Begin juni worden de nieuwe winnaars bekendgemaakt. Met dank aan Hans Kinders voor dit bericht.

MOS

MOS

MOS

 

05.06.2009: Winnende klas inzamelactie lege inkpatronen

De 1ste Moderne B, de klas van Dirk Van Nieuwenhuyze is in het schooljaar 2008-2009 kampioen in het verzamelen van lege inktpatronen. De klas van Muriëlle De Vis (1ME) moest met 116 cartridges de duimen leggen voor de 149 stuks van 1MB. In totaal werden dit schooljaar 300 inktpatronen ingezameld. Van harte proficiat aan de kampioenen die werden beloond met een stripverhaal. Klik hier voor een foto van de winnaars, met dank aan Hans Kinders.

MOS

 

31.03.2009: Filmpje Dikke Truiendag

 

 

09.03.2009: 1 Mod E wint inktpatroneninzamelactie

Bij het inzamelen van de inktpatronen is titularis Dirk Van Nieuwenhuyze definitief van zijn troon gestoten door de klas van Muriëlle De Vis. Proficiat aan alle leerlingen van 1 Mod E die werden beloond met een stripverhaal voor elke leerling.1 Mod E verzamelde in de periode van september tot januari niet minder dan 68 lege inktcartridges, een absoluut record. 1 Mod B strandde op de tweede plaats met een totaal van 42 patronen. Met deze actie zorgen onze leerlingen niet alleen voor een properder milieu, maar spijzen ze ook de MOS-kas die het geld gaat gebruiken voor o.a. de aankoop van extra klasplanten. Klik hier voor een foto van de winnende klas, met dank aan Hans Kinders.

1mode

 

07.01.2009: Dikke-truiendag

In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Een van de middelen om de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen te verzekeren, is zuinig omspringen met energie. Op 16 februari 2005, negentig dagen na de bekrachtiging ervan door Rusland, trad het Kyoto-protocol in werking. De bedoeling van dit verdrag is om de uitstoot van broeikasgassen die leiden tot klimaatverandering terug te dringen. Milieuzorg Op School (MOS) organiseert sindsdien elk jaar rond 16 februari een Dikke-truiendag: scholen zetten die dag de verwarming een graadje lager om de Kyoto-norm onder de aandacht te brengen en hun leerlingen op een ludieke manier te sensibiliseren. Dit jaar is vrijdag de 13de gekozen. De datum is een beetje symbolisch om aan te duiden dat het niet goed gaat met onze planeet … Om die dag in de verf te zetten, verwachten we dat uw kind(eren) dan extra warm gekleed naar school komen: een dikke trui, een sjaal, extra wollen sokken … Alvast bedankt voor uw medewerking. Klik hier voor meer informatie.

Van 26 januari tot en met 20 februari zal op onze school ook de interactieve tentoonstelling Klimaatcasino plaatsvinden. Met dit educatieve project over klimaat en energie wil de provincie Oost-Vlaanderen secundaire scholen meer inzicht bieden in de verschillende thema's van de klimaatverandering. Klik hier voor meer informatie over deze tentoonstelling.

 

13.11.2008: Radio Mos

Op donderdag 13 en vrijdag 14 november 2008 weergalmde radio MOS weer over de speelplaats. Over de middag maakten een aantal vrijwilligers een eigen radioprogramma met muziek, interviews, spelletjes (stoelendans, ballonprikken, limbo-dance, …) en met enkele special guests: muziektalent van eigen bodem. Voor de gelegenheid organiseerden we de optredens in de splinternieuwe muziekklas. Iedereen kon liedjes aanvragen voor iemand, en die waren dan te horen op een van de twee middagen. Eén nummer aanvragen kostte slechts één euro. Er werd zelfs een prijs uitgereikt voor de origineelste aanvraag. Bezoek dit fotoalbum om enkele foto's van deze actie zien, met dank aan organisator Danny Van den Broeck.

Radio Mos

 

 

05.03.2008: De voorbije maanden verzamelde 1MB maar liefst 31 lege inktpatronen en deze klas viel zo in de prijzen bij het MOS. Elke leerling kreeg een stripverhaal als prijs. 1LB werd tweede met 14 stuks. Ondertussen kunnen alweer lege inktpatronen binnengebracht worden. Op het einde van dit schooljaar is er een nieuwe winnaar! De opbrengst van de cartridges wordt gebruikt voor de sponsoring van allerlei MOSactiviteiten. Een deel ging naar de Dikke-truiendag. Zie hieronder enkele foto's van de winnaars, met dank aan Hans Kinders.

15.02.2008: Op vrijdag 15 februari had de Dikke-truiendag plaats. Al wie zich extra warm gekleed had en een eigen beker meegenomen had, kreeg 's middags een lekkere kop warme chocolademelk. Pascal Putteman, MOScoördinator van de lagere school, organiseerde mee en sponsorde de actie door de verkoop van gebruikte intkpatronen. Zijn klas 3B hielp de actie voorbereiden. Wie ook met het openbaar vervoer gekomen was of te voet of met de fiets kreeg van leerlingen van de 5de Humane A namens het MOS-project aan de schoolpoort 's morgens een kleine attentie. Een grote proficiat aan alle enthousiaste medewerkers en dank aan de begeleidende leerkrachten Dirk De Munter, Bie Michem, Hans Kinders, Frank Aps, Kim Thienpondt en Mireille De Vis. Eliane Van den Berghe liet de spandoeken door haar leerlingen maken in de lessen plastische opvoeding. Bezoek dit fotoalbum om enkele sfeerfoto's te zien, met dank aan MOS-voorman en organisator Danny Van den Broeck.

Zie hier een filmpje dat Bruno Van den Bussche als impressie van deze actie maakte.

 

 

20.01.2008: Op onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Een van de middelen om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te verzekeren, is zuinig leren omspringen met energie. Daarom organiseert het MOSteam of Milieu op School sinds het Kyotoprotocol elk jaar op 16 februari een Dikke-truiendag. Scholen zetten die dag de verwarming een graadje lager om de Kyotonorm onder de aandacht te brengen en hun leerlingen op een ludieke manier te sensibiliseren. Omdat 16 februari dit jaar een zaterdag is, vindt de Dikke-truiendag dit jaar plaats op vrijdag 15 februari. Om die dag symbolisch in de verf te zetten, verwachten we dat iedereen dan extra warm gekleed naar school zal komen: een dikke trui, een sjaal, extra wollen sokken … Alvast bedankt voor de medewerking. Samen kunnen we er een betere wereld van maken. Klik hier voor meer informatie.

27.05.2007: Nu het einde van het schooljaar in zicht is, zijn de winnaars van de inzamelactie van de inktcartridges voor recyclage bekend. Deze inzamelactie werd door het MOSteam georganiseerd. De klas die de meeste inktcartridges kon inzamelen, was de 3 Wetenschappen B en Ellen Van Boven (5 Economie-Moderne talen) slaagde erin om als leerling de meeste cartridges te verzamelen. Alle winnaars kregen een prijs. Proficiat! Bezoek het online fotoalbum om foto's te zien van de winnaars, met dank aan Hans Kinders.

 

01.12.2006: Bezoek het online fotoalbum om nog meer dan 40 extra foto's te bewonderen van de Zwerfvuilactie van dit schooljaar.

09.11.2006 - 10.11.2006: Radio Mos zendt uit!

27.10.2006: Vrijdag 27 oktober was het zover: de langverwachte zwerfvuilopruimactie voor de eerstes! Als “groene school” wouden wij onze leerlingen zoveel mogelijk attent maken op milieuproblematieken, en zeker op het afvalprobleem. Daarom vond het MOS-team dat het goed was om hen eens met hun neus eens op de feiten te drukken, en hen met het probleem van het zwerfvuil te confronteren. Bedoeling van deze confrontatie was dat zij hopelijk inzien dat het echt niet kan dat mensen zomaar hun afval (blikjes, flesjes, papiertjes, …) weggooien, en dat ook zij daaromtrent een gepaste attitude aanleren. De milieudienst van Dendermonde bezorgde ons de nodige logistieke hulp: handschoenen, prikkers, vuilzakken, karretjes, …

Bezoek het online fotoalbum om enkele sfeerfoto's te zien, met dank aan directeur Hans Vanhulle voor de foto's.

14.12.2005: Heel wat geplande activiteiten zijn al ten dele uitgevoerd dit schooljaar:

 • In de refters produceren we bijna geen afval meer. Drank in wegwerpverpakkingen hebben we volledig gebannen, en ook de brooddoos heeft zijn intrede gedaan. Alle leerlingen van de eerste graad hebben er zelfs één gratis gekregen. In de loop van volgend trimester zullen ze in de lessen plastische opvoeding eens mooi onder handen genomen worden. We zijn nieuwsgierig welke mooie kunstwerkjes er van zullen gemaakt worden
 • Ook de speelplaats ligt er tegenwoordig “gelikt en gestreken” bij. De leerlingen kunnen nu zelf het zwerfvuil verwijderen na de speeltijd. Er is een beurtrol opgesteld zodat iedere klas een drietal keer per jaar aan de beurt komt. Een propere speelplaats schept direct een andere sfeer op school. Dat ondervindt iedereen.
 • Om de koer en de refters verder te verfraaien en te vergroenen hebben we met de leraars technologische en plastische opvoeding de koppen bij elkaar gestoken. We houden het voorlopig nog geheim, maar je gaat er nog van horen!
 • Verder draagt een ieder zijn steentje bij om papier te recycleren en het papierverbruik op school zoveel mogelijk te beperken (recto/verso drukken, …).
 • Ook Mr. Kinders is in blijde verwachting van een heel pakket lege inktpatronen om te recycleren. Zoals u weet zijn er prijzen te winnen voor de klas die meest cartridges meebrengt. Een deel van de opbrengst gaat naar “Child Focus”, de rest naar prijzen voor de leerlingen.
 • En last but not least kunnen we melden dat ook dit jaar RADIO MOS een waar succes betekende. Op 17 en 18 november weergalmde hemelse (en andere) muziek over de speelplaats. Verzoeknummers konden aangevraagd worden door leerlingen voor een democratische prijs van 1 euro. Hiermee werden prijzen gekocht voor het origineelste verzoeknummer. Tussen de nummertjes in kregen we interviews met directie, MOS-verantwoordelijke, … Eens een andere manier om het milieubeleid van de school op de jeugd over te brengen.
  Als klap op de vuurpijl werd iedereen verwend met een muzikaal intermezzo van twee prachtige meisjes met dito stemmen: Je moet het maar doen: op een podium, zonder begeleidende instrumenten een volle zaal aan je lippen kluisteren met je hemelse stem. Proficiat Ellen en Mieke! Ook een dikke proficiat aan het organiserend team o.l.v. Hr. Geert de Lathouwer. Dank je, Julie, Jeroen, Nele, Edith en Jonas. Dat de meeste leerlingen het geweldig vonden kan je afleiden uit volgende reacties:
  • “Een aangename manier om eens met het MOS kennis te maken.”
  • “Tof, een speelplaats waar je kan samenkomen om een babbeltje te slaan en naar een muziekje te luisteren.”
  • ”Een goed initiatief, maar 1 euro vind ik iets te duur”.
  • “We zouden zoiets meer moeten doen. 2 dagen is veeeeel te kort.”
  • “Een goed idee.Er was meer sfeer en minder agressie”.
  • “Je verwacht zoiets niet op de school, maar ik vond het een goed idee.”
  • “Zo zie je dat fun en school ook samen kunnen gaan”.
  Bezoek het online fotoalbum om enkele exclusieve foto's van Radio Mos in actie te zien.

05.12.2005: De 1ste Moderne B won de MOSprijs omdat ze de meeste gebruikte inktpatronen inzamelden. Zie hier enkele foto's, met dank aan Hans Kinders: foto 1 / foto 2 / foto 3 en foto 4.

ARCHIEF: Klik hier voor de MOSwebpagina van schooljaar 2004 - 2005.

Last update 23.01.2013

Agendamenu Heilige Maagdcollege Dendermonde
Aankondigingen
Klik hier voor de Taalnota.
Schoolonline
Weekagenda
Senegalproject
Project Zuid-Afrika
Zoekmachine
Gebruik deze zoekmachine als je iets niet op de site kunt vinden of het hele internet met dank aan FreeFind

Site search Web search

Bibliotheek
Bib
Klik hier om de online catalogus te raadplegen van de schoolbibliotheek. Tik een * in om de hele collectie te zien. Klik hier (PDF, 1,5 Mb) om de recente aanwinsten te zien.

Log in

Vision Webdesign - 2004