hemaco

:: Lagere school :: VHTI (TSO / BSO) :: Avondschool ::

Heilige Maagdcollege Dendermonde

Visie door ervaring

Derde trimester 2008

Derde trimester 2015

ACTIVITEITENKALENDER

APRIL

Zo     19  Einde van de paasvakantie; vertrek van 6HWA naar Thessaloniki, Griekenland voor een uitwisseling in het kader van het Europroject o.l.v. D. Van den Broeck en G. De Lathouwer (t.e.m. 26/4).
Ma    20
Di      21  Vertrek van 2MC en 2ME voor een tegenbezoek aan onze partnerschool in Wallonië, Institut de la Providence in Champion, in het kader van de lessen Frans, o.l.v. Joke Roose en K. Lenssens; onderwijsloopbaanbegeleiding voor de 2des door het CLB: van 13.10u – 14 u. voor 2GL in ICT-B o.l.v. J. Meul en van 14.50 u. – 15.40 u. voor 2MB in ICT-A o.l.v. K. De Smet; ‘Dag van de Economie’, van 8.25 u. – 12 u. voor 6 ECMTA/B en 6 ECWI o.l.v. P. Verlé en van 13.10 u. – 15.40 u. voor 5ECMTA/B en 5 ECWI o.l.v. P. Verlé (start- en eindmoment in OLC VHTI).
Woe  22 Onderwijsloopbaanbegeleiding voor de 2des door het CLB: van 8.25 u. – 9.15 u. voor 2MA in ICT-B o.l.v. J. Van den Broeck, van 9.15 u. – 10.05 u. voor 2ME in ICT-B o.l.v. J. Stevens en van 10.15 u. – 11.05 u. voor 2MC in ICT-B o.l.v. H. Bosman; nm. eerste ronde Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) in de studiezaal; SVS: minivoetbal, cad. ½ finale, Zele VHVD.
Do     23  Onderwijsloopbaanbegeleiding voor de 2des door het CLB: van 8.25 u. - 9.15 u.voor 2LA in ICT-B o.l.v. T. Van Heuverswyn, van 9.15 u. – 10.05 u. voor 2 LB in ICT-B door H. De Bruyne en van 11.10 u – 12 u. voor 2MD in ICT-B, o.l.v. J. Van den Broeck; om 13.10 u onder de kapel infomoment over de 2de graad voor 2GL, 2LA en 2LB en om 14 u. voor de 2de modernes;
                om 8.25 u. vertrek van 3HWA+B naar het opvangcentrum van het Rode Kruis in St. Niklaas, in het kader van de lessen gedrag- en cultuurwetenschappen, o.l.v. K. Straetman en N. De Clercq.
Vrij    24  De eerste 3 lesuren: proeflessen voor de 2de modernes (schema ad valvas) en om 11.10 u. klassikaal infomoment over de 2de graad door de titularis in alle 2des.
Za     25  Finale vlaamse Fysica Olympiade (VFO).
Zo     26  Plechtige communie in Dendermonde.
Ma    27   Bezoek aan het JAC voor de 3des tijdens de lessen Nederlands,  van 11.15 u. - 12 u.: 3 ECA o.l.v. W. Decommer, van 13.15 u. - 14 u.: 3 WETB o.l.v. W. Decommer, van 14.05 u. - 14.50u: 3 GL/LB/LC o.l.v. K. Straetman.
Di      28 
Woe  29  Bezoek aan het JAC voor de 3des tijdens de lessen Nederlands, van 8.30 u .- 9.15 u.: 3 LA, o.l.v. W. Decommer, van 9.20 u. - 10.05 u.: 3 HWA o.l.v. K. Straetman, van 10.20 u. - 11.05 u.: 3 HWB/ECB o.l.v. K. Straetman, van 11.10 u. - 11.50 u.: 3 WETA, o.l.v. W. Decommer; om 9.50 u. vertrek van de 3de graad naar CC Belgica voor de toneelvoorstelling ‘Flits!’ door Wim Geysen, over de problematiek van de weekendongevallen, een organisatie van de Lokale Politie i.s.m. Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. o.l.v. I. Derveaux, L.Peynsaert, K. Thienpont, F. Van Impe, G. Vinck, B. Van den Bussche, P. Verlé, G. De Mey, M. Merckx, D. Van den Broeck, D. De Maerschalck, M. Van der Biest, S. Van der Linden, T. Spillebeen, S. Rooms; om 13 u. klasvoetbal 3des, Tragel.
Do     30 

 

MEI

Vrij    1   Vrijaf: Dag van de Arbeid.
Za     2
Zo     3  
Ma    4  
Di      5   Begin Euroconferentie in Zaragoza (t.e.m. 9/5).
Woe   6   T.e.m. 8/5 leefsleuteldriedaagse voor de 1stes in Massembre o.l.v. P. Deboom,  L. Wouters, K. Goemaere, D. Steels, R. Cornelis, E. Lissens, I. De Batselier, S. Philips, K. Van Roeyen, B. Michem, J. Van den Broeck, S. Van de Wiele, H. Waumans, J. Van Aken; t.e.m. 8/5 leefsleuteldriedaagse voor de 2des in Nieuwpoort o.l.v. K. De Smet, P. Hofman, I. Verbeeck, D. Van Nieuwenhuyze, E. De Smedt, K. Lenssens, J. Michiels, J. Roose, V. Van der Meersch, J. Stevens, H. Bosman, J. Meul, J. Van Nuffel, E. Van den Berghe, H. De Bruyne; t.e.m. 7/5 vormingsdagen voor de 3des in Brugge o.l.v. K. Straetman, D. Van De Velde, F. Aps, M. De Vis, W. Decommer, H. Kinders, H. Meskens, P. Carpentier, J. Marckx, T. Van Heuverswyn, J. Smekens; t.e.m. 8/5 vakoverschrijdende excursie naar Londen voor de 4des o.l.v. N. De Clercq, S. Mettepenningen, J. Poppe, G. Ringoot, C. Uyttersprot, K. Van Cauwenberge, F. De Maere, D. De Munter, W. De Wit, L. Aelbrecht, E. Hervent ; t.e.m. 8/5 vakoverschrijdende excursie naar Parijs voor de 5des o.l.v. I. De Jonghe, G. De Lathouwer, R. Jamart, L. Peynsaert, L. Claeys, L. Steelandt, K. Thienpont, M. Tortelboom, D. Van den Broeck, B. Van den Bussche, F. Van Impe, G. Vinck, P. Vinck; om 8.25u vertrek naar de raadzaal van het stadhuis voor seminarie 'debating' 6des voor een debat (Model United Nations) i.s.m. de jongerenafdeling van de Vereniging voor de Verenigde Naties, o.l.v. M. Van der Biest; Nm. tweede ronde Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) in de KULeuven; SVS: atletiek Oost-Vlaanderen, alle, Putbosstadion Oordegem, Handbal nationaal, ½ fin. + finale, locatie nog te bepalen.
Do     7   Om 7.15 u. vertrek van de 6des voor een tweedaagse vakoverschrijdende excursie naar de Eifel (terug op 8/5 om 20 u.) o.l.v. K. Deygers, I. Derveaux, P. Lambrecht, K. Cleymans, C. Oosterlinck, S. Van der Linden, M. Merckx, L. Maes, T. Spillebeen, S. Rooms, D. De Maerschalck, M. Van der Biest.
Vrij    8   Preventiedag op school voor de 3des o.l.v. graco K. Straetman en de titularissen.
Za     9                                                 
Zo     10  Openschooldag.  

 

         

Openschooldag  zondag 10 mei

 

11 u.
Eucharistieviering in de collegekapel  ter nagedachtenis van overleden collega’s en leerlingen

11.30 u.  - 14.30 u.
HEMACO-Brunch (vooraf inschrijven)

13 u. – 17 u.
Open klassen en presentaties projecten
Inschrijvingen in de studiezaal
Sportactiviteiten
Gelegenheid tot zwemmen in het schoolzwembad en animatie op de speelplaatsen

14 u. en 15.30 u.
Infomoment ‘secundair onderwijs’ voor 12-jarigen en hun ouders in de studiezaal

Ingang via de Noordlaan

 Ma    11  Vanaf 8.25 u. klasfoto’s (organisatie secretariaat);  om 13.10 u. vertrek van 5des en 6des naar CC Jan Tervaert in Hamme voor het toneel 'Trainspotting' (80'), door Le mal du Siècle (aanvang 14 u.), o.l.v. D. Tombeur, F. Van Impe, G. Ringoot, I. De Jonghe, K. Van Cauwenberge, M. Van der Biest, D. Van den Broeck, I. Derveaux, K. Deygers, L. Maes, S. Van der Linden, G. Ringoot, S. Rooms, M. Tortelboom, G. De Lathouwer.
Di      12  Om 13.10 u. 2de vaccinatie HPV voor de meisjes van de 1stes.          
Woe  13  Gezondheidsdag voor de 1stes van de scholen-gemeenschap Archipel o.l.v. P. Deboom; Nm. SVS: minivoetbal, finale, Gent GUSB.
Do     14  O.H. Hemelvaart: vrijaf voor alle leerlingen.
Vrij    15  Vrijaf voor alle leerlingen.
Za     16 
Zo     17                 
Ma    18   Om 8.25 u. vertrek naar Howest Roeselare voor 6 WWB, 6 MTWE, 6LWE (practicum gentechnologie), o.l.v. D. Van den Broeck  en T. Spillebeen; in de zaal onder de kapel: info over de seminaries van de Vrije Ruimte door de provisor, om 14 u. voor de 4des, om 14.50 u. voor de 5des (de leerkracht begeleidt de klas gedurende de hele voordracht).              
Di      19  Om 19 u. in de zaal onder de kapel: infomoment voor de ouders van de lln. van de 1ste Latijnses i.v.m. overgang naar de 2des ; om 19.30 u. onder de kapel: infomoment voor de ouders van de 2des  i.v.m. de overgang naar de 2de graad.
Woe  20 Nm. SVS: badminton, finales, Gent GUSB, atletiek, nationaal, alle, Putbosstadion Oordegem; om 13u klasvoetbal 2des, Tragel; om 19.30 u.: infoavond voor de ouders van de 4des i.v.m. de overgang naar de 3de graad.
Do     21  Vm. taalscreening (deel 2) voor de eerstes o.l.v. L. Wouters (planning ad valvas); om 17 u. voor de 6des en hun ouders: oudercontact met de klassenleraar i.v.m. de studiekeuze in het H.O.; inschrijvingen onder de kapel van 18.30 u. – 20.30 u.; om 19.30 u. infomoment in de feestzaal voor de 5des en hun ouders over de Hellasreis van 2016.
Vrij    22                                
Za     23                                                 
Zo     24  Pinksteren.                             
Ma    25  Pinkstermaandag: alle leerlingen zijn vrij.
Di      26  Excursie cultuurwetenschappen voor 6HWA naar het Fort Van Breendonk en de Kazerne Dossin in Mechelen o.l.v. G. De Lathouwer.
Woe  27  Om 13 u. klasvoetbal 1stes, Tragel
Do     28 
Vrij    29  Rapport
Za     30 
Zo     31 


JUNI

Ma    1   Begin sperperiode II en III
Di      2   Om 16 u. personeelsvergadering.
Woe  3
Do     4
Vrij    5  
Za     6  
Zo      7
Ma    8   Begin van de examens voor 4des, 5des en 6des.
Di      9   Begin van de examens voor de 3des; begin van de                              sperperiode v.d 1stes.
Woe  10 
Do     11
Vrij    12  Begin van de examens voor de 2des.
Za     13 
Zo     14 
Ma    15
Di      16  Begin van de examens voor de 1stes.
Woe  17
Do     18
Vrij    19
Za     20
Zo     21 
Ma    22
Di      23  Laatste examendag in alle klassen.
Woe  24 Deliberatie 6des; vrijaf voor alle leerlingen van 1-5 ; 6des komen naar school om 14 u.: inleveren huurboeken en agenda en om 15 u. naamafroeping onder de kapel.
Do     25  Deliberatie 2de graad; vrijaf voor alle leerlingen; avondproclamatie laatstejaars met om 18.30 u. de                        dankviering in de kapel en om 19.30 u. de plechtige proclamatie in de feestzaal.                   
Vrij    26  Deliberatie 1ste graad; de leerlingen van 1, 2 en 3 zijn vrij; de leerlingen van 4 en 5 zijn in de voormiddag op school tot 11.30 u.: huurboeken en agenda inleveren en slotviering.
Za     27  Galabal voor de 6des in het Wiezehof in Wieze.
Zo     28 
Ma  29 Deliberatie 5des ; de lln. van 4 en 5 zijn vrij; de leerlingen. van 1, 2 en 3  zijn in de voormiddag op school tot 11.30 u. : boekenfonds, agenda, slotviering; vanaf 16 u. oudercontact op afspraak voor 1 – 5, met rapportbespreking.
Di      30  Laatste schooldag ; in de voormiddag zijn alle leerlingen van 1 - 5 op school: rapportbedeling en rapportbespreking in alle klassen; om 11.30 u. mogen de leerlingen naar huis; om 11.45 u. receptie voor alle personeelsleden.


VARIA

1. De schoolbibliotheek is open op alle volle lesdagen van 12.10 u. tot 13 u. o.l.v. W. Decommer en M. Van der Biest

2. Consultatie van de schoolpsycholoog, maatschappelijk werker, schoolarts of verpleegster (CLB) op aanvraag. Afspraken kunnen rechtstreeks met het CLB gemaakt worden of via de adjunct-directeur.

3. Gesprek met de zorgcoördinatoren: Leer- en ontwikkelingsproblematiek bij mevr. T. De Kinder (op afspraak) en socio-emotionele begeleiding bij mevr. Waumans (elke middag in het zorglokaal).

4. De Graadcoördinatoren (GRACO’s) zijn:
- 1ste jaar: P. Deboom, 2de jaar: K. De Smet
- 3de jaar: K. Straetman, 4de jaar: J. Marckx
- 5de en 6de jaar: provisor P. Lambrecht

5. Vakantieperioden schooljaar 2014-2015:
Herfstvakantie: van 25/10 t.e.m. 2/11
Kerstvakantie: van 20/12 t.e.m. 4/1
Krokusvakantie: van 14/2 t.e.m. 22/2
Paasvakantie: van 4/4 t.e.m.19/4
Vrije dagen: ma 10/11, vr 15/5
Wapenstilstandsherdenking: di 11/11
Dag van de Arbeid: vr 1/5
Hemelvaart: do 14/5
Pinkstermaandag: 25/5
Pedagogische studiedag: 13/2.

6. Sportverantwoordelijken:
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
- atletiek: J. Stevens
- badminton: J. Stevens en C. Oosterlinck
- tafeltennis: J. Stevens
- veldloop: J. Stevens en W. De Wit
- voetbal en minivoetbal: K. Straetman, D. Steels en D. Van Nieuwenhuyze, D. Van de Velde
- zwemmen: J. Stevens en V. Smekens
- volleybal: S. Van der Linden
- handbal : P. Carpentier en J. Roose

Tragelcompetitie
- 4des, 5des, 6des
G. De Troetsel, J. Poppe, S. Mettepenningen
- 1stes, 2des, 3des
J. Stevens

Middagsport
- Tragel (sept, okt): J. Stevens.
- Zwembad (ma, di en vr): J. Stevens
- Sporthal: F. Aps (ook voor reservatie zalen

Last update 20.04.2015

 

Agendamenu Heilige Maagdcollege Dendermonde
Aankondigingen
Klik hier voor de Taalnota.
Schoolonline
Weekagenda
Senegalproject
Project Zuid-Afrika
Zoekmachine
Gebruik deze zoekmachine als je iets niet op de site kunt vinden of het hele internet met dank aan FreeFind

Site search Web search

Bibliotheek
Bib
Klik hier om de online catalogus te raadplegen van de schoolbibliotheek. Tik een * in om de hele collectie te zien. Klik hier (PDF, 1,5 Mb) om de recente aanwinsten te zien.

Log in

Vision Webdesign - 2004