hemaco

:: Lagere school :: VHTI (TSO / BSO) :: Avondschool ::

Heilige Maagdcollege Dendermonde

Visie door ervaring

Derde trimester 2008

Derde trimester 2014

ACTIVITEITENKALENDER

Ma 21 2de paasdag; vrijaf voor alle leerlingen.
Di 22
Woe 23 Om 8.25 u. vertrek van 6 HWA voor een bezoek aan het Vlaams Parlement o.l.v. M. Van der Biest; om 16 u. ontvangst van onze partnerschool ‘Institut de La Providence’ uit Champion voor een uitwisseling met 5ECMTA (t.e.m. 25/4) o.l.v. D. Tombeur en L. Claeys; eerste ronde van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON); om 15 u. Finale Wiskunde Olympiade (JWO en VWO) in Brussel; SVS minivoetbal, halve finales,Wetteren / Zele ; handbal Vlaams Kampioenschap, voorrondes, plaats nog te bepalen.
Do 24 Om 12.40 u. in lok. 107 personeelsvergadering; om 17 u. persconferentie.
Vrij 25 Vm. (1- 4) proeflessen voor de tweedes in het kader van de studieloopbaanbegeleiding.
Za 26 Finale Vlaamse Fysica Olympiade (VFO).
Zo 27 Openschooldag.

Openschooldag zondag 27 april

11 u.
Eucharistieviering in de collegekapel ter
nagedachtenis van overleden collega’s en leerlingen

11.30 u. - 14.30 u.
HEMACO-Brunch (vooraf inschrijven)

13 u. – 17 u.
Open klassen en presentaties projecten
Inschrijvingen in de studiezaal
Sportactiviteiten
Gelegenheid tot zwemmen in het schoolzwembad en
animatie op de speelplaatsen

14 u. en 15.30 u.
Infomoment ‘secundair onderwijs’ voor 12-jarigen en
hun ouders in de studiezaal

16.30 u. tot 18 u.
‘Open Podium’ op de grote speelplaats
Ingang via de Noordlaan

Ma 28 T.e.m. 30/4 leefsleuteldriedaagse voor de 1stes in Massembre o.l.v. P. Deboom, L. Wouters, K. Goemaere, R. Cornelis, E. Lissens, I. De Batselier, S. Philips, D. Steels, B. Michem, J. Van den Broeck, H. De Bruyne, S. Van de Wiele, H. Waumans, J. Van Aken, N. Cool ; t.e.m. 30/4 leefsleuteldriedaagse voor de 2des in Nieuwpoort o.l.v. T. Van Heuverswyn, I. Verbeeck, D. Van Nieuwenhuyze, E. De Smedt, K.  Van Roeyen, K. Lenssens, J. Michiels, J. Roose, J. Stevens, P. Van Cauteren, H. Bosman, J. Meul, M. De Feyter, J. Van Nuffel; t.e.m. 30/4 excursie voor de 3des naar Brugge o.l.v. D. Van De Velde, F. Aps, M. De Vis, T. De Kinder, V. Van der Meersch, W. Decommer, P. Hofman, R. De Maere, H. Kinders, H. Meskens, P. Carpentier en K. Straetman.
Di 29 Relatiedag voor de 4des o.l.v. J. Marckx, C. Uyttersprot, K. Van Cauwenberge, G. Ringoot, J. Poppe, N. De Clercq, S. Mettepenningen, L. Steelandt.
Woe 30: Om 8.25 u. vertrek driedaagse wandeling in de Westhoek langs het front van WO I, voor semin. 5 en 6, o.l.v. R. Jamart, L. Peynsaert, G. De
Lathouwer, G. Vinck, D. Van Den Broeck, W. De Munter; nm. SVS minivoetbal, halve finales.

MEI

Do 1 Dag van de Arbeid.
Vrij 2 Lokale vrije dag: vrijaf voor alle leerlingen.
Za 3
Zo 4

Ma 5
Di 6 Om 8.25 u vertrek van 3 ECB naar het CLB voor medisch onderzoek (2 lesuren); om 10.15 u. vertrek van de 2des naar CC Belgica voor de opera Bastien et Bastienne van W.A. Mozart, aanvang 10.30 u. (duur: 40’ + vragensessie) o.l.v. I. Schelfhout, T. Van Heuverswyn, D. Van Nieuwenhuyze, J. Roose, E. De Smedt, D. Van de Velde, J. Van Den Broeck, H. Bosman, K. Lenssens ; om 13.10 u. vertrek van 5des en 6des naar de Grote Markt voor de verkeersdag van de lokale Politie (5des in 2 groepen, 6des in 3) o.l.v. I. Derveaux, B. Van den Bussche, M. Tortelboom, D. De Maerschalck, L. Peynsaert, R. Jamart, F. Nauwelaerts, I. De Jonghe, K. Geeroms, D. Tombeur, E. Robberecht, G. Vinck, G. De Mey; om 13.30 u. in de zaal onder de kapel: infoles voor de 2des over de 2de graad (volgens lessenrooster).
Woe 7 Gezondheidsdag voor de 1stes o.l.v. coördinator P. Deboom ; om 8.25 u. medisch onderzoek op het CLB voor 3ECA/ECC ; Euroconferentie in Esch, Luxemburg t.e.m. 11/5 ; vertrek vakoverschrijdende
excursie naar Londen voor de 4des o.l.v. N. De Clercq, S. Mettepenningen, T. De Kinder, J. Poppe,
G. Ringoot, C. Uyttersprot, K. Van Cauwenberge, F. De Maere, D. De Munter, W. De Wit, J. Marckx, L. Aelbrecht; vertrek vakoverschrijdende excursie naar Parijs voor de 5des o.l.v. I. De Jonghe, G. De
Lathouwer, R. Jamart, L. Peynsaert, L. Claeys, L. Steelandt, K. Thienpont, M. Tortelboom, D. Van den
Broeck, B. Van den Bussche, F. Van Impe, G. Vinck, P. Vinck; nm. tweede ronde Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) in de KULeuven; SVS atletiek, alle cat., Putbosstadion Oordegem; handbal Vlaams kampioenschap, halve finales, plaats nog te bepalen.
Do 8 Om 7.15 u. vertrek van de 6des voor een tweedaagse vakoverschrijdende excursie naar de Eifel (terug op 9/5 om 20 u.) o.l.v. K. Deygers, I. Derveaux, W. De Munter, P. Lambrecht, K. Cleymans, E. Robberecht, C. Oosterlinck, S. Van der Linden, G. De Troetsel, M. Merckx, L. Maes, F. Nauwelaerts; om 13.10 u. in de zaal onder de kapel: vaccinatie HPV voor de meisjes
van de 1stes.
Vrij 9
Za 10
Zo 11 Plechtige Communie.

Ma 12 In de voormiddag: GOK-doorlichting ; week van de vakvergaderingen; om 8.25 u. medisch onderzoek op het CLB voor 3HWA; in de zaal onder de kapel: info over de seminaries van de Vrije Ruimte, om 14 u. voor de 4des, om 14.50 u. voor de 5des, door de provisor, P. Lambrecht (de leerkracht begeleidt de klas gedurende de hele voordracht).
Di 13
Woe 14
Do 15 Om 8.25 u. medisch onderzoek op het CLB voor 3WETB; van 10.25 u – 12 u. in de zaal onder de kapel: aidspreventie voor de 5des (de leerkracht begeleidt de klas gedurende de hele voordracht).
Vrij 16
Za 17
Zo 18

Ma 19 Vm. klasfoto (organisatie door het secretariaat).
Di 20 Om 14 u. onder de kapel infoles voor de 4des i.v.m. de overgang naar de 3de graad ; om 19 u. in de zaal onder de kapel: infomoment voor de ouders van de lln. van de 1ste Latijnses i.v.m. overgang naar de 2des ; om 19.30 u. onder de kapel: infomoment voor de ouders van de 2des i.v.m. de overgang naar de 2de graad.
Woe 21 Nm. proclamatie VWO in KULeuven; om 19.30 u.: infoavond voor de ouders van de 4des i.v.m. de overgang naar de 3de graad; SVS badminton individueel, finales, GUSB Gent; wielertrofee,
miniemen, Blaarmeersen Gent ; atletiek Vlaams kampioenschap, alle cat., Putbosstadion Oordegem.
Do 22 Om 17 u. voor de 6des en hun ouders: oudercontact met de klassenleraar i.v.m. de studiekeuze in het H.O.; inschrijvingen onder de kapel van 18.30 u.– 20.30 u.; om 19.30 u. infomoment in de feestzaal voor de 5des en hun ouders over de Hellasreis van 2015.
Vrij 23
Za 24
Zo 25

Ma 26 Om 8.25 u. medisch onderzoek op het CLB voor 3LA; om 8.25 u. vertrek naar Howest Roeselare voor 6WWA en 6 WWB (practicum gentechnologie), o.l.v. D. Van den Broeck en D. De Munter ; CPB – LOC.
Di 27
Woe 28 Rapport; begin sperperiode II en III.
Do 29 O.H. Hemelvaart; vrijaf voor alle leerlingen.
Vrij 30 Vrijaf voor alle leerlingen.
Za 31

JUNI

Zo 1

Ma 2 Om 16 u. personeelsvergadering.
Di 3
Woe 4 Begin examenperiode III ; begin sperperiode I.
Do 5 Begin examenperiode II.
Vrij 6
Za 7
Zo 8 Pinksteren.

Ma 9 Pinkstermaandag: vrijaf voor alle leerlingen.
Di 10
Woe 11 Begin examenperiode 2des.
Do 12
Vrij 13 Begin examenperiode 1stes.
Za 14
Zo 15

Ma 16
Di 17
Woe 18
Do 19
Vrij 20 Laatste examendag.
Za 21
Zo 22

Ma 23 Deliberatie 6des; vrijaf voor alle leerlingen van 1-5; 6des komen naar school om 14 u.: inleveren huurboeken en agenda en om 15 u. naamafroeping onder de kapel.
Di 24 Deliberatie 2de graad; vrijaf voor alle leerlingen; avondproclamatie laatstejaars met om 18.30 u. de dankviering in de kapel en om 19.30 u. de plechtige proclamatie in de feestzaal.
Woe 25 Deliberatie 1ste graad; de leerlingen van 1, 2 en 3 zijn vrij; de leerlingen van 4 en 5 zijn in de voormiddag op school tot 11.30 u.: huurboeken en agenda inleveren en slotviering.
Do 26 Deliberatie 5des ; de lln. van 4 en 5 zijn vrij; de leerlingen. van 1, 2 en 3 zijn in de voormiddag op school tot 11.30 u. : boekenfonds, agenda, slotviering;; vanaf 16 u. oudercontact op afspraak
voor 1 – 5, met rapportbespreking.
Vrij 27 Laatste schooldag; in de voormiddag zijn alle leerlingen van 1 - 5 op school: rapportbedeling en rapportbespreking in alle klassen; om 11.30 u. mogen de leerlingen naar huis; om 11.45 u. receptie voor alle personeelsleden.
Za 28
Zo 29

Ma 30 Begin van de zomervakantie.

 

VARIA

1. De schoolbibliotheek is open op alle volle lesdagen van 12.10 u. tot 13 u.

2. Consultatie van de schoolpsycholoog, maatschappelijk werker, schoolarts of verpleegster (CLB) op
aanvraag. Afspraken kunnen rechtstreeks met het CLB gemaakt worden, via de adjunct-directeur of
de zorgcoördinatoren.

3. Gesprek met de zorgcoördinatoren: leer- en ontwikkelingsproblematiek bij T. De Kinder (op
afspraak) en socio-emotionele begeleiding bij H. Waumans (elke middag in het zorglokaal).

4. De graadcoördinatoren (GRACO’s) zijn:

• 1ste jaar: P. Deboom, 2de jaar: K. De Smet
• 3de jaar: K. Straetman, 4de jaar: J. Marckx
• 5de en 6de jaar: provisor P. Lambrecht

5. Vertrouwensleerkrachten: P. Hofman, K. Deygers, J. Poppe.

6. Vrije dagen voor de lln. in het 3de semester:

  • Paasmaandag: 21/4
  • Dag van de Arbeid: do 1/5
  • Hemelvaart: do 29/5 en vr 30/5
  • Pinkstermaandag: 9/6
  • Lokale vrije dag: 2/5

7. Openschooldag: 27 april 2014.

8. Sportverantwoordelijken:
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
- atletiek: J. Stevens
- badminton: J. Stevens en C. Oosterlinck
- tafeltennis: J. Stevens
- veldloop: J. Stevens en W. De Wit
- voetbal en minivoetbal: P. Van Cauteren,
K. Straetman, D. Steels en D. Van
Nieuwenhuyze, D. Van de Velde
- zwemmen: J. Stevens en V. Smekens
- volleybal: S. Van der Linden
- handbal : P. Carpentier en J. Roose
Tragelcompetitie
- 4des, 5des, 6des
G. De Troetsel, J. Poppe, S. Mettepenningen
- 1stes, 2des, 3des
J. Stevens en P. Van Cauteren
Middagsport
- Zwembad (ma., di. en vr.): J. Stevens
- Sporthal: F. Aps (ook voor reservatie zalen)

Vakantieperioden schooljaar 2013-2014:

Herfstvakantie: van 26/10 t.e.m. 3/11
Kerstvakantie: van 21/12 t.e.m. 5/1
Krokusvakantie: van 1/3 t.e.m. 9/3
Paasvakantie: van 5/4 t.e.m.20/4
Vrije dagen: 2/5, 30/5
Wapenstilstandsherdenking: 11/11
Allerheiligen: 1/11
Paasmaandag: 21/4
Dag van de Arbeid: do 1/5
Hemelvaart: do  29/5
Pinkstermaandag: 9/6
Pedagogische studiedag: 28/2.

Laatste update 21/04/2014

Agendamenu Heilige Maagdcollege Dendermonde
Aankondigingen
Schoolonline
Weekagenda
Senegalproject
Project Zuid-Afrika
Zoekmachine
Gebruik deze zoekmachine als je iets niet op de site kunt vinden of het hele internet met dank aan FreeFind

Site search Web search

Bibliotheek
Bib
Klik hier om de online catalogus te raadplegen van de schoolbibliotheek. Tik een * in om de hele collectie te zien. Klik hier (PDF, 1,5 Mb) om de recente aanwinsten te zien.

Log in

Vision Webdesign - 2004