hemaco

:: Lagere school :: VHTI (TSO / BSO) :: Avondschool ::

Heilige Maagdcollege Dendermonde

Visie door ervaring

Moderne of Latijnse?

Moderne of Latijnse?

In de afdeling Latijnse krijgen de leerlingen in het eerste jaar hetzelfde vakkenpakket als in de Moderne, maar dan wel met Klassieke Studiën als extra vak erbovenop. Daardoor heeft een leerling in de eerste Latijnse natuurlijk minder tijd om dezelfde leerstof te verwerken. Het eerste leerjaar is echter vooral een kennismakingsjaar, waarbij de leerling op een rustige en prettige manier met het Latijn in contact komt. Er wordt bovendien zeer veel aandacht besteed aan de leefwereld van de Romeinen en de leerling krijgt ook een korte initiatie in het Grieks. In het eerste leerjaar heet het vak daarom dan ook 'klassieke studiën'. In de volgende jaren heeft de leerling de keuze om Latijn verder te studeren, gecombineerd met een belangrijk pakket moderne talen, wetenschappen of wiskunde. Ook de combinatie met Grieks is op onze school mogelijk, tot in het laatste jaar van de humaniora.Profiel van de leerling

In het algemeen mag gezegd worden dat een leerling in de Latijnse afdeling in staat moet zijn om zijn of haar werk goed te plannen. Hij of zij moet bovendien geïnteresseerd zijn in algemene cultuur en vlot overweg kunnen met talen. Wie in het Lager Onderwijs bijvoorbeeld last heeft met het vak Frans, begint misschien beter niet aan de Latijnse afdeling. Verder moet een leerling in de Latijnse een gemotiveerde student zijn die bereid is extra inspanningen te leveren.

Hebben Latijn en Grieks nog zin ?

Hoewel Latijn en Grieks dode talen zijn, hebben ze een grote vormende waarde. Latijn ligt immers aan de basis van de Romaanse talen zoals het Frans (Spaans, Italiaans, Portugees, Roemeens, enz.) en heeft ook via het Frans een grote invloed gehad op het Engels. Kennis van Latijn en Grieks helpt om de betekenis van vaak moeilijke woorden in andere talen te achterhalen en die woorden gemakkelijker te onthouden. De studie van het Latijn en Grieks houdt ook een uitgebreide studie van de grammatica van een taal in, wat een dankbare basis vormt om het taalsysteem van andere talen te studeren

Voorts was het Latijn vanaf de Middeleeuwen tot en met een groot deel van de negentiende eeuw de taal van de wetenschap. Universitair onderwijs gebeurde in het Latijn. Restanten daarvan zijn nog steeds te vinden in de wetenschappelijke terminologie van richtingen zoals geneeskunde, rechten, biologie (plantennamen), enz. Ook vele moeilijke woorden in het Nederlands worden snel duidelijk met een basiskennis van het Latijn. Bovendien komen leerlingen door de studie van Latijn en Grieks op een intense manier in contact met de Klassieke Oudheid die aan het begin ligt van de Europese beschaving.

Ten slotte worden door de studie van Latijn en Grieks een aantal attitudes en vaardigheden verworven die leerlingen kunnen helpen bij andere studies, maar die ook belangrijk zullen zijn voor hoe ze later als volwassenen met de werkelijkheid omgaan. Het doorgronden van een tekst in een oude taal veronderstelt immers een groot analytisch vermogen en een grote nauwkeurigheid. Het achterhalen van de hoofdzaken, leert samenvatten en synthetiseren. De noodzaak om een tekst zo exact mogelijk om te zetten naar een andere taal, veronderstelt bovendien een groot respect voor de ideeën van de betreffende auteur, ook al wijken die af van de eigen zienswijze. Het meest boeiend is dan ook de confrontatie van het eigen gedachtengoed met dat van de auteur in kwestie. Latijn en Grieks scherpen dus het denkvermogen, leren de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden en helpen de leerling een eigen waardenschaal te ontwerpen, zodat hij of zij goed gewapend zijn eigen rol in de maatschappij kan gaan vervullen.

 

Organogrammen

Hieronder zie je de richtingen die je kunt volgen als je in de 1ste Latijnse begint.

Organogram Latijnse

Hieronder zie de richtingen die je kunt volgen als je in de 1ste Moderne begint.

Organogram ModerneAgendamenu Heilige Maagdcollege Dendermonde
Aankondigingen
Klik hier voor de Taalnota.
Schoolonline
Weekagenda
Senegalproject
Project Zuid-Afrika
Zoekmachine
Gebruik deze zoekmachine als je iets niet op de site kunt vinden of het hele internet met dank aan FreeFind

Site search Web search

Bibliotheek
Bib
Klik hier om de online catalogus te raadplegen van de schoolbibliotheek. Tik een * in om de hele collectie te zien. Klik hier (PDF, 1,5 Mb) om de recente aanwinsten te zien.

Log in

Vision Webdesign - 2004